Magyar Egyház, 1960 (39. évfolyam, 1-9. szám)

1960-01-01 / 1. szám

I OFFICIAL ORGAN OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA I960, január A két uj egyházmegye tisztviselőinek eskütétele a Perth Amboy-i templomban. Balról jobbra: Nt. Komjáthy Aladár, Ft. Béky Zoltán püspök. Nt. Ábrahám Dezső, a ke­leti egyházmegye esperese, Nt. Csordás Gábor, a New York-i egyházmegye esperese, Szentmiklóssy Albert, a keleti egyházmegye gondnoka. Kish István, az uj New York-i egyházmegyei gondnok, aki Poughkeepsieben tette le az esküt, hiányzik a képről. Officers of the two new Classes are sworn in at the Perth Amboy Church. Left to right: Rev. Aladár Komjáthy, Rt. Rev. Bishop Zoltán Béky, Rev. Dezső Ábrahám, Dean of the Eastern Classis, Rev. Gábor Csordás, Dean of the New York Classis, Mr. Albert St. Miklóssy, Chief Elder of the Eastern Classis. Mr. Stephen Kish, Chief Elder of the New York Classis is missing from the picture; he was sworn in at the Poughkeepsie Church. SEND FORM 3579 TO CIRCULATION DEPARTMENT 25 Winant PI., Charleston, S. I. 9, N. Y. , XXXIX. évfolyam 1. szám

Next

/
Thumbnails
Contents