Tudományszervezési Tájékoztató, 1968

1. szám

BULLETIN OF SCIENCE ORGANIZATION eriodical of international litera­ure on the planning, management and organization of scientific research THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ Периодика международной литера­туры по планированию, управле­нию и организации научных исследований БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ BULLETIN DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE Périodique de la littérature inter­nationale sur la planification, la gestion et l'organisation de la recherche scientifique LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE HONGRIE Felelős szerkesztő: RÓZSA GYÖRGY E számunk munkatársai: Bánlaky Éva, az MTA Könyvtára tudományos munkatársa; dr. Biró Klára, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának tudományos főmunkatársa; Futala Tibor, a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályának munkatársa; dr. Göncz Árpád, fordító; Granasztói György, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének munkatársa; Gregorovicz Anikó, az MTA Könyvtára munkatársa; dr. Grolmusz Vince, az MTA Tudományszervezési Csoportjá­nak tudományos munkatársa; Haraszthy Ágnes, egyetemi hallgató; Révész András, a Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa; Szántó Lajos, az MTA Tudományszervezési Cso­portjának vezetője; Tóth István András, az Országos Húsipari Kutatóintézet tudományos munkatársa; dr. Varga Károly, az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának tudományos munka­társa; Vásárhelyi Pál, az Országos Tervhivatal munkatársa; Veres Károlyné, az MTA Könyvtára munkatársa. A kézirat lezárása: 1968. január 3. Szerkesztőség: MTA Könyvtára Dokumentációs és Bibliográfiai Szolgálata. Vezető: Székely Dániel Felelős kiadó: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK IGAZGATÓJA Index szám: 26845 671895 MTA KESZ Sokszorosító: F.v.: Szabó Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents