Tudományszervezési Tájékoztató, 1968

1. szám - Tartalomjegyzék

TARTALOM SZEMLE oldal A MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁS HELYZETE AZ ORSZÁGOS KUTATÁSI STATISZTIKA 1966. ÉVI ADATAI TÜKRÉBEN 7 Tiz éves a rendszeres magyar kutatási statisztika — Uj kormányhatározat a tudományos kutatás évenkénti statisztikájáról — A kutatási ráfordítások és a nem­zeti jövedelem kapcsolata — A kutatási statisztika továbbfejlesztésének szükségessége és módozatai az uj gazdasági mechanizmusra való áttérés időszakában. A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSI FOLYAMATÁNAK MATEMATIKAI ELEMZÉSE 35 A "tudománymérés" — A tudomány fejlődésének függvé­nyei — A növekedés törvényszerűségei változásainak követelményei — A tudománymérés feladatai. A KUTATÁS ÉS A MONOPÓLIUMOK FRANCIAORSZÁGBAN 4-5 Az oceanográfiai kutatások — Információ- és automa­tika kutatás — Az egyetem és az ipar kapcsolata Katonai kutatások. A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 52 A CsTA szervezeti felépitése — Az Akadémia és a fel­sőoktatás kapcsolata — A CsTA intézményhálózata. MINISZTÉRIUMOK TUDOMÁNYOS INTÉZETEI CSEHSZLOVÁKIÁBAN 57 A leggyengébb láncszem — A kutatás és a hivatalos szervek viszonya — A tudományos kutatóintézet és a szakterület kapcsolata — A minisztériumi kuta­tóintézetek fő feladatai — A minisztériumi kutató tanácsok — Tudósok és minisztériumok. 3

Next

/
Thumbnails
Contents