Csapodi Csaba: Beatrix királyné könyvtára (A MTAK kiadványai 41. Budapest, 1964)

CSAPODI Csaba Beatrix királyné könyvtára. Bp. 19(>4. 26 p. 24 cm'. [Klny.: Magyar Könyvszemle 1964. 3. sz.] [A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungarieae. 41.] Franeia kiv. is. ETO 027.1 [439. 151] (.14.)

Next

/
Thumbnails
Contents