Magyar Országos Tudósító, 1930. április/1

1930-04-02 [035]

ZÜ M ToROK RIA"ÜGYE /folytatás 5.kiadáshoz/ - A törvényszéken tárgalták az ügyet és felmentettek.-Különben kérem akkor én fiatalkorú voltam, olyan régen történt az eset, hogy már nem emlékszem.Az biztos, hogy felmentettek. A személyi adatok felvétele után Kreyzell elnök ismertette a vádat,amellyel szemben Polevko Mária azzal védekezett, hogy teljesen ár­tatlannak érzi mag<t , az ásott körülmények mellett nem választhatott más mbdot a kit érésre ,x3dtxt Amikor mmn*mkmxJbxmxáim^ííBuaÉi befordult a Semmel­weisz-ueeába, a tizenötkilométeres sebességgel haladé gépét tizenkétkilo­-éterrel vezette a kanyarodéba, de néhány méternyire elÖttB felbukkant egy 3o-35 kilométeres sebességgé, haladé motorkerékpár, ki akarta kerülni, azonban a szabályos oldalra balra nem térhetett ki, mert ott konfliskocsik állottak, a Senmelneisz-ucca azon a sarkán ugyanis koesistand van,egyetlen le etős, az összeütközés elkerülésére az volt, ha jobbra rántja a kor­mánykereket. Az öszeütközést a motorkerékpárral el is kerülte, de a motor­kerékpár mögött jövő kerékpár beleszaladt, bár ezt is ki akarta kerülni, igy szaladt fel a kocsi ja a já*dára, kiszakította a levélszekrény egyik lá­bát s a levélszekrény felborulva, az ott posztol* cipőtisztító" szerszámait közé zuhant. Az elnök egymásután intézte a kérdéseket a vádlotthoz ahnak a tisztázására, hogy milyen sebességgel fordult be a kanyarodéba, miért haladt szabálytalanul a jobboldal felé, miért nem állt meg, és volt-e olyan jártassága a vezetésben, hogy iüyen forgalmas útvonalén vezette a kocsit. A kihallgatás során Polevko Mária könnyekbe tört ki s ismétel­ve hangoztatta, hegy minden tőle telhetőt elkövetett, hogy emberéletben ne essen kár, inkább a maga testi épségét és a kocsiját tette ki veszély­nek. A bizonyítási eljárás sorén kihallgatták a sérteti biciklistát, Török Pált, aki Polevko Máriával szemben azt adta elő, hogy az auté meg nem engedett sebességgel fordult, minden szükség nélkül jobbra £ért ki szabályos kitétés helyett, pedig a kocslsta den két kocsi állt, ezek 5s a saroktél j6 tiz méterrel beljebb.Motorkerékpárt egyáltal áh nem látott és nem lét ta azt a teherszállit 6 kocsit sem,amely Polevko Mária szerint az Országos Kaszlné előtt állott, ^t napi korházi kezelés után házikezelést kért, az orvos hetekig g$Agyitotta ?a és sebesülésén kivül agyrázkódást is szenvedett. Simon István •ipőpueiló,következő tanú ugyancsak azt adta elő, hogy a konfliskocsik miatt nyugodtan ki lehetettvolna térti a szabályos eldalon, metorkerékpárt ő sem látott és nem tud az Országos Kaszinó előtt álló terehkecsiról sem. - Én csak ültem kérem, amikor egyszerre a nyakam hegy-be sza­kadt valami, szétfröccsentek a cipőkrémjeim, s azt sem tudtam kérem hir­telenében, hpgy miről van szó. Az elnök ezután Bizony Sárely szerelő vallomását ismertette, eszerint az auté lo-lC kilométeres sebességgel ferdült be, és azért tör­tént a karmtol,mert az autó vezetője elvesztette uralmát a gép fölött, s nem tudott balra kanyarodni. Gél Gusztáv portás vallomását is ismer­tették,amely nagyjában megfelelt a. korábbi tanúvallomásnak. Bárány Ervin szakértő tette meg ezután észrevételeit, szakvéleménye szerint a főtárgya­lás adataiból megállapítható, hogy a vádlott nem rendelkezett megfelelő rutinnal,mert még ha valóban az lett volna a helyzet, mint ahog­r vallomás .­ban előadja,akkor is lett volna mód a balra való kitérésre, legrosszabb esetben azonban a jobbra való kitérés után meg kellett volna állnia. Mint­hogy azonban tényteli odatok bizonyítják, hogy ab iciklivel való össze­ütközés után sem tudott megállni, sőt ezután még felborította a clpőpuco­1^ standját, kiszakította a levélszekrényt is és csupán egy fa akadályoz­ta meg abban, hogy teljesen felszaladjon a j .r dá/ra , nyilvánvaló, hogy el­vesztette uralmát a gép felett. A szakvélemény előterjesztése után a védő bizonyítás kiegészí­tését és helyszíni szemlét indítványozott, a biréság azonban az inditvé nyokat eluta sitott a. Kovács p éter d r. ügyészségi alelnök vádbeszédében arra hivatkozott hogy mmto, aki veszélyes gépjármüvet vezet, annak fokozott lelkiismeretességgel kell ügyelnie arra, hogy mások testi épségében kárt ne tegyen, a vádlott részéről két gondatlanságot tud megállapitani. rj lősz-r azt a. szubjektív gondatlanságot, hogy bár vezetői kiképzése hiányos volt, nő létére bizonyára divattól, vádrstan, sa városnak forgalmas negyedében vállalkozott arra, hogy autót vezessen.Objektív gondatlansága pedig attól folyt.köv.

Next

/
Thumbnails
Contents