Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. június

1929-06-01 [016]

A LAPOK LIA.I VEZÉRCIKKEI: A Budapesti Hírlap a német jóvátételi kérdésről ir ós szerinte ». ha Franciaország a .-ajnavidék katonai megszállását még ez év folyamán megszün­teti, ugy a német nép a párisi megállapodást a reája háruló terhek ellené­re is felemelt fejjel fogadhatja. k Magyar Hírlapban Feleky Géza ir az angol választási eredményekről. A Magyarság sz angliai választásokról irva megjegyzi, hogy a magyar közvéle­mény Chamberlain ellenségnek tekintette, pedig Chamberlainé kevesebb akadályt jelentene a magyar reviziós célok elérésénél, mint a Mac Donald kormányában külügyi államtitkárnak kiszemelt Ponsomby, akit a legszorosabb politikai ba­rátság füz M&ssaryk és Benes klikjéhez. A Nemzeti Újságban Mttnaich Sándor nyug. ezredes a magyar nyugdijasok prob­lémáiról ir o :. A Kép szava örömmel üdvözli az angliai választások eredményét. A Fos ti Napló szerint a magyar közvélemény most arra kíváncsi, hogy Magyar­ország számára mit jelent az a tény,'hogy a békeszerződésekhez mereven ra­gaszkodó konzervatív párt megbukott és helyette az egyetemes reviziót hirdető ellenzék jutott többségre. A^Pesti Hirlap , a Pester Lloyd és az Újság az angliai választások eredményé­ről ir . L A P S Z E M % E : A Meteorológiai Intézet esti 10 órai jelentése szerint éjjeli lehűléssel, nap pal*mérsékelten meleg és túlnyomóan száraz idő várható. Gróf Bethlen István miniszterelnök, aki u tegnapi napoh Inkén töltötte, ma utazik el Madridba a Népszövetségi Tanács ülésére. Angliában a munkáspárt szerezte meg a legtöbb mandátumot. A munkáspártiak 289, a konzervatívok 250, a liberálisok 52, a pártonkivüliek 5 mandátumot • kaptak, Az angol király ismét súlyosan megbetegedett. A múltkori műtét utáni forradás alatt a mell jobboldalán egy ujabb gennyes tályog jelentkezett, ami magas lazt idézett elő. A londoni tőzsde a munkáspárt hatalmáé győzelmének hatása alatt állott. Az irányzat rendkívül lanyha volt és főként az állampapírok estek vissza. Igen nagy árveszteséget szenvedtek a rodéziai vörösrózbányák papirjai. A választáson a legnagyobb többség 28.000 főnyi Ramsay Mac Donaldé volt. Ez­zel szemben Borminghamban a Chamberlainok ősi kerületében Chamberlain kül­ügyminiszter legutóbbi többsége 7500-ról 43-ra olvadt le, amiből általában arra következtetnek, hogy a választók elégedetlenek az angol külpolitika ori­entációjának határozatlanságával. Jelentékeny többséggel győzött Norman Angell az ismert pacifista iró, szocialista programmal. /Könyve,a "Rossz üzlet a nüboru , mar 1915-ban megjósolta azt a gazdasági káoszt, amelybe Európa a há­ború után jutott./

Next

/
Thumbnails
Contents