Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. április

1929-04-02 [011]

Az angol pénzügyminiszter jelentós- s/.ofi'nt u jövedelmi adóalap 1927-ben 280 millió font volt, Anglia Öt leggazdagabb családja: a Rotschild, Coats /fonaÍgyáros/, Wills /dohánygyáros/, Joel /gyémánt/, ós Courtauld /műselyem/ családok. Dresdában elfogták egy nagy pénzhamisitóbar.dc. tagjait, kik 20 márkás bank­jegyeket hamisítottak és azoket főleg külföldön hozták forgalomba ./Frank­furter Zeitung III .28./ í;fy A Banqut de Paris^'aes Pays Bus 1328 évi bruttó nyeresége 113.9 millió francs /tavaly 109 és fel/, melyből c költségük levonása után 43.97 millió francs /tavaly 38.27/ tiszta nyerés ég mmrad . Az alaptőkét 200-ról 300 mii-, lióra emelik fel. /prftr .Ztg.III.28./ Lazard Fréres & Oic^hankház deraontijo szerint Berlinben nem szándékozik fió­kot nyitni. A délmandzsuriai vasutak elnöke 800.000 font értékű gépeket rendelt meg a német gyáraknál./Pragcr Tagblatt IH28./ A Goorg Scheer bankház Kehi /Elsass/, /mclyne.. tulajdonosa öngyilkos lett/ pas'szivája 72 millió francs. /Le Journal III.27./ Csehszlovákia búzaliszt- -„xpert ja 1929 februáron 109.000 mázsa /1928 február­ban 192.000 mázsa/, Ebből Magyarország 42.000 q.,' Hamburgon át 28.000q, Kanada 14.000 q.,Románia 3.000 q, P.3.A. 2.000 q, Franciaország 2.000 q, Hollandia 2.000* q, és Triest 4.000 q szállitdtt. ,/prager Tagblatt III.28./ Berlini hírek szerint a Dáximstádtcr Bank, t. Schwcizcrischc Creditanstalt és a genfi Unió Financiére 30 millió sv. francs alaptőkével finarjtrustot .,1a- .. pitanak, főleg középeurópai ipari értékek megszerzése céljából. A trust európai pénzzel fog dolgozni, A török vasutak részére szállítandó cca 100.000.wagon szén árlejtésének ered­ménye, melynek terminusa március végén volt,mernem ismeretes,A lengyel felső­sziléziai bányaipar konkurrcnciaképessógéne 1: Tokozása céljából a lengyel kor­mány hivatalosan intcr'fbniált a rómánoknál kedvezményes tarifc érdekében, mely esetben ;. lengyel szén Danzig helyett Románián keresztül a Fekete-ten­geren kerülne szál3 itásra. A román vasút a szállításból 200 millió jövede­lemtöbblethez jutna,/Franckfurter Zeitung III.29./ A budapesti lóversenyeket a kormányzó jelenlétében húsvét vasárnapján nyi­tották meg. Az első nap nagydiját Tatrang, a második nap főszámát pedig Barbár nevű lovak nyerték meg. Az Intransigeant francia napilap értesülése szerint Magyarország és Románia megegyeztek az optánspörben. Mint a párisi lap Írja, sikerült olyan megold á­si módot találni, amely mindkét felet egyaránt kjelégiti. /A Reggel/ A Társadalombiztosító Intézet önkormányzati választásai május 12.-én és 13.­án lesznek. Az intézet országos közgyűlése :.> nyár végén .alakul, ncg, /Reggel/ A meteorológiai intézet legutolsó időjelzése szerint változékony, szeles és aránylag hűvös idő várható, helyenként esővel, A húsvéti mérkőzések győztese számára felajánlott serleget jobb gólarányá­val a Hungária nyerte meg, :.z egyenlő ponts záramai végzett Ferencvárossal szemben.. A Hétfői Napló értesülése szerint eairini di Monza gróf budapesti olasz kö­vetet április 1-én előléptetik es megbizzák valamelyik nyugati nagy állam nagykövetségőnek vezetéséve 1, Katona Pál Budapesti toxtilnagykereskedő feleségével és leányával együtt húsvéti autókirándulásra indult Székesfehérvárra, Az autó Székesfehérvár közelében felborult es mindhárman c se be 3 ültek. A logsulyosabo sérülése­ket Katona Pál szenvedte, aki a székesfehérvári kórházban a halállal vivő­dik. /Hétfői Napló/ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 9

Next

/
Thumbnails
Contents