Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. április

1929-04-03 [011]

A.L^FOK MAI VEZÉRCIKKEI: A Budapesti Hirlap "A protekció" cimmel közöl vezércikket és örömmel üdvözli a miniszterelnök erélyes állásfoglalását a pártfBgolási rendszerrel szemben. A Magyarság az első oldalán terjedelmes cikket közöl a Nemzetközi Bark ter­ve ze tóról.A cikk a világbank előnyeit és hátrányait minden oldalról megvi­lágít ja.a A Nemzeti Újság első cikkét Galóizin- Muravlin Dimitrij herceg irta ezzel a cimmel : ""Moszkva után jön Berezina." A cikk az orosz szovjetről szól. A Magyar Hirlap Bródy Ernő tollából közöl vezércikket, amelyben Zsitvay igazsagugyminiszternek a sajtónovelláról mondott nyilatkozatát veszi bírálat alá. A Népszava ezzel a cimmel ad vezércikket: "Napszámbér és szervezkedési sza­badság." A cikk a ceglédi napszámosmunkások mozgolódásával kapcsolatban azt vitatja, hogy a mozgalomnak nem volt kommunista szinezete, hanem bérharc jellege. A Pesti Hirlap a magyar vidéki városok kulturális és gazdasági mogerősödé­sét üdvözli vezetőcikkében. A Pe sti Naplóban Friedrich István válaszol vezércikkben a miniszterelnök' hun véti' nyilatkozatára, A cikkiró azt bizonygatja, hogy az ellenzéknek van aktiv munkaprogramraja. A Pester Lloyd a nemzetközi tengerjog aktuális problémáit tárgyazza vezér*" cikkében, A cikk tíime: "A lusitaniától az I-am-alone-ig." Az Ujság^ Bethien István gr©f miniszterelnök húsvéti nyilatkozatával foglal­kőzik vezetőcikkében. A cikk a kormányelnök messzehangzó nyilatkozatát op» timisztikusnak mondja. LAPSZEMLE . Horthy Miklós kormányzó kedden délelőtt fogadta a Budapesten időző angol cserkészvendégeket. A cserkészeket Khuen-Héderváry Károly gróf, Magyarország fecserkésze és H.G. Spencer kenti cserkészfőtitkár vezették az államfő -lé. Mussolini kedden délelőtt meglátogatta a Firenzében tartózkodó Chamberlain angol külügyminisztert, A két államférfi két óra hosszat tanácskozott ú beha­tóan megvitatták az általános európai helyzetet. A meteorológiai intézet jelentése értelmében változékony, szeles, igen hűvös időx várható a csapadék csökkenéséivel éjjeli faggyal. Kedden délben három revolveres bandita megtámadta Horán szky-uteai lakiján Crmay Mórné háztulajdonosnőt. Az idős asszonyt és házvezetőnőjét összek.töz­ték, lakását feldúlták és körülbelül 20.000 pengő készphzt raboltak el, A rendőrség erélyesen nyomoz a vakmerő tettesek után, akiknek pontos sze­mély leírása a detektivek előtt ismeretest Közzétették a kereskedelmi minisztérium költségvetését. Az előirányzata kia­dások 33.2 millió pengőt tesznek, a beruházásokra 4.6 millióPengő jut. A Budapesti Közlöny húsvéti száma a Társadalombiztosító Intézet alapszabá­lyait közli, A szabályzat értelmében a válás zt ást május 12-én és 13-án .árt­ják meg,

Next

/
Thumbnails
Contents