Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. április

1929-04-02 [011]

A MAGYAR TÁVIRRSCI IRODA LEGFRISSEBB HÍREI: Genovai jelentés szerint ühnepi keretek között nyitották meg &2 ottani Rosso-palotában a magyar művészek kiállítását. Broccardi szenátor, Genova polgármestere meleghangú beszédbon üdvözölte á kiállító magyar művészeket' és a kiállítás, nagyszámú magyar vendégét. * Belgrádi jelentés szerint Jugoszlávia királya aláirta azt a törvényjavasla­tot, amely megszüntet négy minisztériumot. A törvény értelmében a vall ás ­• ügyi minisztérium ügyeit ezentúl az igazságügyminisztérium intézi, az ag­rárreform-minisztérium ügyköre a mezőgazdasági minisztérium ügykörébe olvad, a közegészségi ügyeket a népjóléti minisztérium veszi át, a posta és táví­ró-ügyök, a vízmüvek vezetése és az uj vasutvonalak kiépítésének ügye pedig . a közmunkaügyi minisztérium,hatáskörébe kerül. A Newyork melletti curtisfiolái repülőtéren húsvét vasárnapján hatalmas . tüz pusztított, amely elhamvasztotta a Siemens és a Halske társaságok mU-'.~ helyeit és/számos repülőgépét.. Lonáoni értesülések szerint Amanullah kilátásai javultak. A detronizált"af• ­gán király 30.000 emberével, prosz fegyverekkel és lőszerrel jól felszerel­ve Kabul felé vonul. Habibullah hadere jo egyre csökken. M.T. Herrick, Az Amerikai Egyesült Államok párisi nagykövete 75 éves korá­ban Parisban elhunyt, Utódául Datres tábornokot, az Unió londoni nagykövetét jelölik. A belgiumi Waterschei-ban hétfőn este bányalégrobbanás történt. A bányádban 25 bányász meghalt és a mentőexpedició tagjai közül ketten földomlás követ­keztében szintén életüket vesztették." A londoni állami kincstári hivatal a március 31.éh zárult pénzügyi évről ki­mutatást tett közzé, amely szerint a rendes állami bevételek 758.104.000 .fontot, a kiadások pedig 739,709.592 fontot tettek ki. LAPSZEMLE: , aj A rendőrségen hétfon este letartóztatta* Forgács. László, Simánál Oszkár, Braun László , Kpvács Béla és Erdélyi István magánhivatalnokokat, akik a Me­netjegyiroda Nádor-utcai fiókjánál álltak alkalmazásban. Forgájh László, aki a meggyilkolt Forgács Anna színésznő fivére, társaival együtt bizonyos jegycsalásokat követett el és az okozott kár - hozzávetőleges megállapítás szerint - 100.000 pengőre rug. Jussüpov herceg, Rasputin gyilkosa vasárnap éjjel keresztülutazott az Trient­Expressel Budapesten. /A Reggel/

Next

/
Thumbnails
Contents