Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. március

1929-03-02 [009]

A LAPOK MAI VEZÉRCIKKEI: A Budapesti Hirlap vezetőcikke a magyar ipar nehéz napjairól szól. A cifck rámutat, hogy ahhoz, hogy a kormány cs-;lekvő'gazdaságpolitikáj át folytathassa, szükséges az összes termelőerők összehangolódása. A Magyar Hirlap "A-krétakör" cimmel vozércikkezik. A cikk Friodrich Irtván röpiratáról szol, amelynek célkitűzéseit birálat alá veszi. A Magyarság vezetőcikkét Meizler Károly irta a közigazgatási reformról. A cikkíró az uj törvényhatóságokban demokráciát sürget. A Nemzeti Újság Kray István báró képviselő tollából közöl első cikket. Kray báró cikkében közéleti etikát sürget, mert nézete szerint a tiszta közerkölcs az egyetlen ut, amely Magyarország feltámadásához vezet, A Népszava vezetőcikke egyik magasrangu belügyminisztériumi tisztviselő kü­lönmunkádig át kritizálja, amelyet a főtisztviselő az egri csatornázási munkák latok felülvizsgálatáért érdemelt ki. Az éleshangu. cikk cime: "Csatorna''. A f es ti Hirlap első oldalán Ripka Ferenc főpolgármester ir.t hosszabb cikket a főváros munkájáról és terveiről. A Festi Napló vezetőcikkét Hantos Elemér irta: "gazdasági integritás és nem­zetközi kartell" cimmel. A cikkiró véleménye szerint Magyarország gazdasági integritása összeegyeztethető a szomszédos államok érdekeivel is. ' Az Újság vezércikke a különböző államok között létesült katojiai egyezményekot targyazza, amelyeket semmiképpen sem tart csszeegyeztethetőknek á hatalmak békeszózataival. í . ís f LAPSZEMLE: ­A meteorológiai intézet időjelzése szerint erős éjjeli fagy, nappal túlnyomóan derült, csendesebb, mérsékelten hideg idő várható. - A vasúti forgalom Budapest és Bors. között helyreállt. A Déliv&sut vonatai szintén rendesen közlekednek. Az Operaház művészei a nürnbergi szép napok ós a bécsi veszteglés után pénte­ken éjjel Budapestre érkeztek. Bud János közgazdasági miniszter állapotában a javulás fokozódott, a miniszter már napok óta lázmentes, A Szent László kórházban jelenleg 666 influenzás beteget ápolnak. Tegnap ösz­szesen 8 haláleset történt. Mussolini márciusban Angorába utazik, ahol•találkozni fog Komál basával, Veni­zelosz görög miniszterelnökkel és Bu^uv bolgár külügyminiszterrel,/Magyarság/ A Times hosszabb cikkben foglalkozik a kisebbségi kérdéssel, amely a Népszövet' ség márciusi ülésszakának legfontosabb tárgya lesz. A cikk megállapítja, hogy egyes hatalmak a kisebbségi ügyeket holtvágányra akarják terelni. A francia képviselőház Briand beszéde után 570 szavazattal 12 ellenében rati­fikálta a Kellogg-paktmmot, i . x. — r— • '• . • .•'..*

Next

/
Thumbnails
Contents