Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. február

1929-02-01 [006]

A !Af )g I.-A1 YEIÉR'IKKEI; A PueR peafcl H ír 1 ap rsándar szerb királynak a párisi Katin munkatérsarak r-auerwein-nak adott interjújával foglalkozik.,, amelyben Sándor király király­sága egységéről .1 eszel* ' . ­A Magyar Hírlap e készül? közigazgatási ref •rrciÉÉ-z íüz reíleksziókat. A Magyarságban Mllotay István abból az alkalomból, hogy az u: TE örökös tisz­teletbeli elnökévé választatta Appenyi Albe*t:gróf*t, Az ősz fföidy? üimen ir Arrcnyiról. A r os'.: Sarló Bethlen miniszterelnöknek a közigazgatási riscttságban tegnap . rr.cndott beszédét kritizálja. A Pester Ll^yd a közigazgatási ref*rmr A l ir. | f A Pesti 'Hirlar a főváros mai rendkívüli közgyűlésének a revízió kérdésében elfoglalcridó álláspontjának csinál kedvező hangulatit. A Nemzeti jságban Zichy Tánes gróf az iparéstancn.t>k helyes nevelésére! ir * A Népszava a szocialista képviselek tegnapelőtti interpellációival foglalkó*­zlkT Az Ujságtan Fenyő Miksa az államvasút 'berházásairól ir. L A F 3 2 E M L E : A metACí'olégiái intézet esti io órai jelentése szerint túlnyomóan derült, száraz íö.o várható, a hideg fokozódásával. A kéj viselóhás közigazgatási bizottságában a közigazgatási reformjavaslat megvitatása során Petién miniszterelnök ki jelente t-t e> hogyha a törvényható­sági választásoknál beválik a titkosság^ akk">r eljöhet az ideje, hogy 5 par­lamenti választójog terén is megvalósuljon. Tegnap mutatták be a nyilvánosságnak a MÁV. betegségi biztoeitó intézetnek a tcdmani-zky-uteában emelt kórházát és központi rendelőjét-. A spanyol katonai zendülés két vezetőjét Mcrales és Regi! ezre leseket tegnap este kivégezték. Guerra volt miniszterelnök, aki önként jelentkezett, mint a kudarcot vallctt államcsíny tervezője, fiával együtt letartóztatták. A párisi Ageno.e EqF.»*.mique et Pinanoiere jelenti, hogy Fáristan aláirtak a román stahiiizár.iós kölcsönre vonatkozó megállapodást, •T.'agy arság./ A revízió ügyében ma rendkívüli közgyűlést tart a főváros , amelyen FClóriyi Dezső terjeszt elő indítványt. A Pesti Hírlap támadja a Városi tanárset, amely ugy határozott, hogy Earrss Gáb%r minden aut étaxiengedély után évenkint 20C r engő helypénzt tartozik fi­zetni. Az íígységes Párt tegnap esti pártvaesóráján jjáng Pcldizsár bárót a kiráiyhei­meoí választókerület uj képviselőjét ünnepelte. Tegnap vereséget szenvedett a magyar jéghrkíosapat, amely kiesett a további küzdelemből „ A mai larck közlik az Angol-Magyar Bank mérlegét;..

Next

/
Thumbnails
Contents