Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. január

1929-01-03 [003]

A főváros lakásügyi bizottsága elhatározta, hogy a pénzügyminisztertől az uj építkezésekre 30 éves adómentesség engedélyezését kéri. A lakásügyi bizottság . foglalkozott egy nagyvállalatnak azzal a kérésével is, hogy a vállalat a külső Lipótvárosban 600, pavillon rendszerű kislakást épitene, ha a főváros ezt az akcióját olcsó kölcsön adásával támogatja. A bizottság a vállalat ajánlatát elvbea elfogadta. d pénzügyminiszter legutóbbi jelentése s zerint'yöe cemberi' i költségvetési előirányzat 4.8 millió pergő többletet mutat a tavalyi 2.7 millió pengős többlettel szemben. A magyar kormány,new-ycrki jelentés szerint,James Speyert; yvsg a 3peyer & Comp bankház főnökét a magyar érdemkereszttel tüntette ki. A Pesti Napló arról értesül, hogy a Községi Takarékpénztár alaptőkéjét fo­kozatosan 10 millió pengőre akarják felemlni. A Banque Balcanique de So^hia és a Banqua Franco-Belge de Bulgária pénz­intézeteket patronizáló bankok, köztük a Wiener Bankverein és a Magyar Általános Hitelbank a két banknak fúzióját fogják javasolni. Bécsi jelentés szerint a Gustav Heinsheimer & Co gyarmatárunagykereskedés fizetési nehézségekkel küzd. passzívája 3 millió schilling, mellyel szember nagy áruraktára és kinnlevőségei vannak. A hitelezők 30 napi moratóriumot engedélyeztek. A mai naptól kezdve a cseh devizaforgalmat korlátozó rendelkezések meg­szűntek. A Magyar Francia Biztosító Társaság vezérigazgatója, Mihályi Zoltán az in­tézet vezetés,étől január 1.-én visszalépett. Az Igazgatósig vezérigazgató­nak Grosz Manót, az eddigi ügyvezető igazgatót nevezte ki. Milos Györgynek, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület helyettes ve­zérigazgatójának leányát január 7„-éb vezeti oltárhoz F e 1 1 n e r Györg, Fellner Henriknek, a magyar felsőház tagjának fia. A. FrarlCurter Zeitung január 1-i számában a német gazdasági viszonyok 1928. évi összefoglalásának harmadik részét közli. Előző cikkek a karácsonyi és a deftember 30.-i számban voltak. Berlini távirat szerint a nemzetközi mézskartell a réz árát ; cif északten­geri kikötők 16 és fél centről 16.3/4 centre emelte fel. A Frankfuter Zeitung január 1-i száma az 1928 évi amerikai gazdasági viszo­nyok emelkedéséről statisztikai kimutatást közöl. • Harris Forbes amerikai bankház részvénytársasággá alakul át. i - frankfurti Allgemeine Versicherungs A.G. leányvállalata, a. a Franfurter Industriecredit G.m.b.H. x körülbelül 250.000 Márka veszteséget szenve­dett. A Frankfurter Zeitung december 31.-iszáma szerint a Wiener Bankverein át­veszi az Angle Bank budapesti fiókját. A^belga koksz-szindikátus a koksz árát január hóra 185 frankban per tonna változatlanul meghagyta, ellenben az apró mosott koksz árát 10 frankkal per tonna, felemelte. A Neue Freie Presse Bécs szomorú Szilveszteréről ir, ezzel szemben meg­állapítja, hogy a budapesti • : Szilveszter forgalomban az előző évek mére telt messze túlhaladja.

Next

/
Thumbnails
Contents