Magyar Országos Tudósító - 3 Soros Újságja, 1929. január

1929-01-04 [003]

A LAPOK MAI VEZÉRCIKKEI; Budapesti Hirlap Ripka főpolgármester és Sipőcz polgármester újévi beszé­deihez füz kcmmentért„ A Magyar Hirlap a készülő sajtotörvényt kritizálja. A Magyarságban Spectator az ismert aradi publiciszta a román-német ba­rátkoz ásról Ir .. A Nemzeti Újságban Surányi Miklós "Beszélegetés a hókaparóval" cimen ir. A Pesti Hirlap báró Jósika Jánosnak romániai magyar képviselőnek a bukares ti parlamentben elmondott beszédével foglalkozik, A Pester Lloydba n Káldor Miklós /London/ az angol politikai életet ismer­teti. A Pesti Napló az esküdtszéket sürgeti. Az Újság az "Adóprés" ellen ir. LA.P SZEMLE : A berlini spanyol járvány ijesztő méretelvben terjed. Az összes kórházak és szanatóriumok megteltek betegekkel. Az Erdélyi-per koronatanujának dr. Gáldynak kihallgatása befejeződött, A millstatti rejtély e tanúvallomással sem oldódott meg. Hans Reizes ismert bécsi bankár palotájába betörtek és 300.000 schilling értékű műtárgyat loptak el. Az angol király az éjjeli jelentések szerint az éjszakát nyugtalanul töl­tötte. Tüka tót néppárti képviselőt letartóztatták. Hlinka a tartományi hivatalban tiltakozott a letartóztatás ellen ós kijelentette, hogy bármely összegű biz tositékot hajlandó letenni Tulkáért. A szovjet garanciaszerződést és a Kellogg-paktum aláírását ajánlotta fel Romániának és Lengyelországnak. Jugoszláviában valószínűleg koaliciós kormány alakul. A Lipótvárosi Kaszinóban tegnap este 10 órakor Kozma Lajos, 60 éves ismert kalapkereskedő hirtelen rosszul lett és meghalt, Az alpolgármesteri székre hirdetett pályázat ma délben 12 órakor jár le. Tegnap délutánig 1.1 pályázó jelentkezett. A Pesti Hirlap "Főváros" rovatá­nak élén érdekes cikket ir az alpolgármesteri pályázattal kapcsolatban. Budapesten Csordás cisztifőorvos kijelentése szerint nincs spanyoljárvány, csak enyhébb lefolyású influenza esetek fordulnak elő, A Böhmische Komrnerzialbank igazgatója Sommer Artúr a banknál viselt vezető állás áról 'lemondott „ /prager Tagblatt/

Next

/
Thumbnails
Contents