Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1950-1951

1950. november 18.

a Lm. £UlsA, )l£.juul készült a Magyar Iparművésze& Főiskolán 1950. november 18.-án megtar­tott alekrajz tanárok értekezletéről. Je Ion vannak: Csáki karcnyúk József az alakraj* tanárok csoportvezető­je, Borsos Mikii'*, Dó za« Farkas András, Dudás Jenő, öttmy Tibor, Kihalt* Pál, Mkossy Zoltán főiskolai alakraJztaná* rok, Döbröcöni Kálmán, Gábor Móricz, Clcsal Kiás Zoltán, Vén Emil óraadó alakrajz .au ár ok, Pásztl Gyula t- aulmán 'i titkár áa öálőcay őri. .a gyorsiíő-j^-^. karanyák J.: ludas Jón : Earenvák J.i iaarony'''Tc o. TaX •'r^nyák J»; E^halyt'g *''''«ár». Dudás Jenő: ~ ronyék J.: Gábor Móricz ■-losa 1 Vizsgáljuk mag mi tartánt Xagrttfbb-l .^rtbkazletUnk problé­máival. A mit értekezlet után leadtuk az igényttokat Varga Józsefnek. Ö adott agy feljegyzést, amelyben megjegyzl/no^y függönyüket ad az alakúnJzi tensiekra. Ezek a fUg 'önyök már részben meg is vannak. Fölkérj» tehát azokat a kartcreakat, akiknél még a függönyök nincaennek. monjontk le az irodába Vargához. Az alakrajzi szertárral varga József gazd.vaz. eg pincehelyiséget jelölt ki, a volt Marton-féle lakást. "a* nótáéra, ha valaki elvállalná ejuneit a berendezését, a két alttkrajzi demonstrátor segítségére lenne, irányítást adná- tok azoknak a növendékeknek /Balogh ííozália és Kovács Ilo­na./ Bz a Jövő héten lesz aktuális. Euray Tibor Jelentkezik. Szóval Duray Tibor kartárs vállalja ezt. Varga őzt Írja még, hogy drappőr iára van pénz. Akinck valatai igénye van az jelentse be, mert lshot fenni kisebb 8gm egekört dolgo­Valamelyik gyárból hoztak múltkor festett anyagokat, én azt hiszem, hogy & textilesek, fehér anyagot tudnák olyanra fes­teni és az nagyon jó lenne drappér Iának, a szint i3 híven vissza tudnák adni. Volna egy prepozícióm: az inkább a ^einftod Fdtanszapkal függ össze és azeket az anyagokat hibáit2 és az indítványozó Dudás kartársak nézzék meg. Az értekezlet elfogadja. .spanyolfalakat be kellen a erezni. Bzt szintén bevettük «2 igényünkbe. Tudó» oz igen sürgői, .átsáattenhoz a szükséges tárgyakat olkótzittettom, a tex- tilos tan rok is bejelentették az igényiket. íla szükséges­nek tartják, körete jelülj ők ki, o~r ni kall. ''okán hasz­náltak látazatt&ni tárgyakat, amik3t munka közben el kel­lett vitetnek. Az 151. óv! Javaslatba a. eket loadhat1 átok Vargának. Kincsen helyiség, ahol a 1stszabtani tárgyakat elhelyezzük. Különösön raot, hogy a termeket állandóan helyezik ida-odo, feltétlenül szükséges egy külön helyiség, szol ekeket el tudnánk helyezni, ha nincsen r íjuk szükség. Most a II* ome­let £oá-es szám helyiséget kaptam meg erre ideiglenesen. Talán a kupola-torom folyósóján lehetne a testeket ol' elyoz- ni később. ’ Ha hogy jövőre megint az a helyzet álljon elé mint most, «hogy ©gyaástíl via sí ük el a testeket. Felolvas. U1 történt a gipssttóodnllck ínyében a őz'pwtívé» c*«tl Euzoumban ? : in vjfclt&xs a Múzeumban«' á* ott azt/raordfcék, hogy 5k szívesen adruüc gipsz anyagot, ff , iíuksfci bonséfüstők a at ís, ncry ozeknt «2 anyagokat odaad­juk! de csak köles Önjen, mert a* .^Jfuseum tulajdona. Vannak középméretű dolgok és fa.jek is, amiket a Főiskola fel tud használni. Szerintem az volna a helyes, ha egy bizottság

Next

/
Thumbnails
Contents