Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1950-1951

1950. november 18.

lf*3 e-. o> N © r Ct W .*T! ' IS* © ÍN cr © r o *t M A8 *í 3g 3« o © "2* S> » l-4j M 1h E »J let I ir is *• «-» • • • & a «* HtíífP Cf > Cf © SS &S> p, N G M © N H. SN» v. i .. H < ^ « í>f Ct °*P* ÍG9 ' ©»»sSséS's. S ű a H m © ct gs ® h » S5MH8NH ÍT © i~i ®* < ©» S^SS0*.., ■ H06>»»>í C «* ® ’ £3» »-» B C*i ® *e • X ►* ö 3 y-2(Ü S <— & *3 © bon js**« • a*» Mjrcf H$9 3 v5 © ct *« *-« 3 O© H © Í9 © f? H 5 » o* «♦ *5» © *3©® fc- SKT ön » 3 3)HcsO r B * *g ct &'< hPíjh B f- 09* tí Y‘,< c»®8 K » SSM 0»k« ct 6 $8•a*’ SS ÍJ 03 H» C »c— c* 2 <t p. ct e> s* t j h t* « 3 h © ►» ©j et er «4 H CU B *Ö Cact » © & P © ct í> * H ® w 3<egftft >% © < *•4 ** • H-«<í » 3* ct 0 O M P» Ó O ct n O Ö HUIÍ51 G t^s © M p*öa ct O se* ct 3 ctc-s ű 3 a § et3 0 h* M Jff I ta er Pff * O' a • © B o 3 M » H 3* CS» © 0 >©,{».»-»© O < ©•> ■csutta# BlSOKcpl*»® tIf’tfS?Éií85,SáíW ca 3 c+ ?r -a a 3 r * M f-p»8 C», c: _ © & » H *3 *t • O* < H^n' Bf >&i pit I* Pff 3 a H Stf ©B o HÄ ct !s Ü * H1 C» *© < m ® o <ts 3 © < . . O . , ©* © © * m X H S'»2§&« O' ct 0, Í-J ct o © 3 Ct 0 ­3 0*<í 3 p* ct cf E- f* — y K1 e Sff&SPS t# I* ef ct OS -JPPIPSP _ M ___ 0 © 3 X »2*® Hö tfC3 ct»- C 3 < O tf* » S? jg 0 tt **i (t 0» *4 H © S 3 O © « » ft.c»iCMC> ' tr ** *■' 33 rí 0 « ct ©» © *­ct'< 3 H a ö cr a ^ ff** g a • f! 6 otH 9 » **4 O® B 3 ct» y <4 B (* 0C? 3* C» M Ct ct § :3 X * £ 9 I*. O 'OKp.3 X 3 OUctSM H Pf £ 0, c* OB XX XXi § ©!* ifp p*ocra w cr »♦ © £•003 < ©* ta B CHOC HHg Ct 0 tD O v/ a H» © w O' ® K* ^K-C-HK^iS &*B»ffse B ®<t««5»(t{!SaS^05 cr©«:©* a>rn3t-a3oe34 t} Sí 2 ' -53 0 c*jg* & 9 0* sa ct .8 $ . c^r§ § w ct 0> a ct © _ 4 tt & Í •< N 9 3 6 <! 53 ss* e is h'4 &» ana « B < © »* ©* »j o’ * ^ ©* o . © OS »-"‘«r.CJ Í3 O O" Ht a • s-1 p.t-'-í H*» © a O ct G » *í 0*04 K 5 a a x> X <+ »-•© < © •« PBL. - Pl *t5Co*ctg;ct© © « c-** « »- P» I a ö *s ra^ssí ~ ®ü ®»* a ^ - JK- H (f así5l§'S,H <ta* £» • ct «t Ő ct 3 »53 O H ® <t' H ® H* &a>i£§ 0 M 3 § »3? © ct O 0 3 ^ N B W ® ct Wct tficf < tt Ct js © *£ a 3 69 ct *-t> í***Í. ©» g_ ct 0 C 5C e <» 09 J3. C* N (&* Q =-» 3 c; a űf ct ss* t 3 3 0 Ä* *4 © © a I Ct K*< ^2 ©-,- FT B » U{S0Htt © W*© SS »* ct 13 M» £. » oi o p,*-7& ta qgfZtJ ct 3 d 3- ct C?é3 M tt»* g t->® 0*.f-SS © » „oa ae 08 N 3 RT í*T?s B »O.B» a > M ö « {VB9I < P-v- o © m at© m 8 05S H - « p ^-v.^ — ­-sK8-rtS£%Sí:&^Srt^S.35 5 SKr*°??E&§S5-SíS **«■§.■ í o 3 sí e a a S* shctpssctaM^a-lay HO «c etc H*©» I4t*3*^l-,©*©*3»S::5‘»« S3 w »_< li O <rt p. 0^ a et 0 JN O' ® C © o-arti'3 GH*’? S©H»a (tnaa « » H-’iTi 3 OH H ^ Pi 0.* > Oj3 » « Ow: M OOl*»*» jt. u 0 © 4 O » Cf G G»?c ■ ®&* «'aasHaSäs'JH? ■ 0« grS^fs * ^Pf«t w © • £ g'6S' l m 2 f h M w'V3 G* Ct e? m r* »S3» I c+ o M© ctü£» h* t © PT < H M © tt«-« HP>t Í H*j 3 3 ®«iu H « 3 „ HÄ* 0 Í* Ct lg l _____Cf m © 's © ps « c; 3 t* .á a • *«* a '-s I-* 3* cf 3 «* © H Ok ^ n '< © ct »s 0. Cu W CU o © * ©. - H ő © h «8 ct » K *s ct 3* X* ß » H f SC*Cj> ' äSi’ ctc-a, © © »OK« o' «B*H ct Ct ct O* S' H « H ® * ■ Ol Ct pf B O» ct a GW« <3 u ® Big O • ■ O* © 3 K* f->H liBÖS'lg Hy Ä < 3 c: © <t © U| 3 a » * S' a ® . , O etc—,' 31 © ct © . © 39 t B?**! 3 4 © ^ § Pf *S Ö » Kx: * ct«-* ct 3»-*OBHoct® © ou» a Pf K * 3 et ct P?KB*Ü g«f H " ® * © et m » tr 3 3 ct t :B _ ­* b»-3 p>sbH O 03 e?> »**‘5ll<t{S SPßS' ^5*^* f S <t sh o 2 cto® 0<»j<O»oe®*BSct|»*B* Bo?a?§ g.*vl.Wrt^* h . • » 9 Phö Ct © ct «+ c* 3 SB v» H 77 N _© 3 ©*S © Pf © Pfiffet H* 4 *1 w* ®.w§' Ct ß» 3N • 3 H I I 2^ H ct a 0t t* ■ ct ©» S» H **3 < 0 H |f gl Pf H H*r HO I « H* ffl* U # M & 9 H *3 © 3 Pff O •s o* if 0 I I * Ö B E *4 09 ©* ct « rc i

Next

/
Thumbnails
Contents