Cholnoky Jenő (szerk.): Balatoni Szemle 1942-1944. 1-18.szám. - Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága

1942. április / 1. évf. 1. szám

A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG »BALATON BIZOTTSÁGA« H I VATA LOS FOLYÓIR ATA MEGJELENIK ÉVENTE TÍZSZER • ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE 24 P HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT FŐSZERKESZTŐ : Dr. CHOLNOKY JENŐ egyetemi tanár, a »Balaton Bizottság« elnöke SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : Dr. PÖLTZEL JENŐ miniszteri tanácsos, a M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság vezetője Dr. BÉLÁK SÁNDOR egyetemi tanár, a Reuma és Fürdőkutató intézet igazgatója Dr. BULLA BÉLA egyetemi ny. rk. tanár Dr. CSÁNYI KÁROLY egyetemi tanár, Dr. DORNYAY BÉLA a Balatoni Múzeum igazgatója Dr. ENTZ GÉZA egyetemi tanár, a Tihanyi Biológiai Intézet igazgatója FÖLDVÁRY MIKSA ny. miniszteri tanácsos, az Országos Természet­védelmi Tanács ügyvezetője Dr. GÖNYEY SÁNDOR a Néprajzi Múzeum igazgatója Dr. LÓCZY LAJOS egyetemi tanár, a Földtani Intézet igazgatója Dr. LUKÁTS KÁROLY ny. igazgató Dr. RADNÓTHY ALADÁR Nemzeti Múzeumi őr Dr. RÉTHLY ANTAL egyetemi rk. tanár, a Meteorológiai Intézet igazgatója Dr. SAY GÉZA min. tanácsos Dr. SCHMIDT FERENC egyetemi rk. tanár, a balatonfüredi szanatórium igazgató-főorvosa Dr. SZABÓ GUSZTÁV egyetemi tanár, országgyűlési képviselő Dr. SZIKLAY JÁNOS m. kir. kormányfőtanácsos, író Dr. TOMCSIK JÓZSEF egyetemi t3nár, miniszteri tanácsos, az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója A szerkesztésért és kiadásért felel : TÓTH LAJOS, a Balaton Bizottság titkára KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., BANK-UTCA 7. TELEFON: 120-537 SZERKESZTŐSÉGI TELEFON: 468-306 POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLASZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents