Cholnoky Jenő (szerk.): Balatoni Szemle 1942-1944. 1-18.szám. - Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága

1942. április / 1. évf. 1. szám

3 1 f X etf-^' /i * Sicun. TARTALOM Oldal Dr. REMÉNYI-SCHNELLER LAJOS, Dr. VARGA JÓZSEF és Dr. RADOCSAY LÁSZLÓ miniszterek: »Nyilatkozatok a Balatoni Szemle megindulása alkalmával« 5 VITÉZ SOMOGYI BÉLA felsőházi tag, BRÁZAY ZOL­TÁN a Balatoni Gyümölcstermesztők Egyesülete elnöke, ÁLGYA-PAP SÁNDOR ny. altábornagy, VITÉZ HERTELENDY MIKLÓS és VITÉZ Dr. TÉGLÁSSY BÉLA országgyűlési képviselők, Dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR egyetemi rk. tanár: a »Balaton Bizottság« tevékenységéről és a »Bala­toni Szemléről« 7 Dr. LÓCZY LAJOS egyetemi tanár, a Földtani Intézet igazgatója: »Geológiai tárgyú feladatok a Balaton környékén«.. 10 Dr. RÉTHLY ANTAL egyetemi rk. tanár, a Meteoroló­giai Intézet igazgatója: »A Balatonvidék éghajlatának kutatása« 14 Dr. GÖNYEY SÁNDOR a Néprajzi Múzeum igazgatója: »A Balaton néprajzi kutatásának feladatai« 15 Dr. TÜSKE JENŐ a Balatoni Gőzhajózási Rt. vezérigaz­gatója: »Széchenyi ós a balatoni hajózás« 17 TÓTH KÁLMÁN GÉZA építészmérnök: »A Balatonkörnyék építészete« 19 Dr. SZIKLAY JÁNOS m. kir. kormányfőtanácsos, író: »A Balaton Bizottság újjáalakulására« 21 Dr. MARGITTAY RIKÁRD író: »Az ötvenéves Balaton Bizottság« 23 Dr. RADNÓTHY DÉNES: »A festői Balaton 1942« 27 Dr. LUKÁCS KÁROLY ny. igazgató: »Balatoni gyógyító források ós fürdők két évszá­zad előtt 28 LAPSZEMLE 33 HÍREK és IRODALOM 37-39 / 1

Next

/
Thumbnails
Contents