Dr. Dornyay Béla szerk.: Aurelius császár zalalövői feliratosköve a Balatoni Múzeumban (Balatoni Múzeumi Füzetek 2. Keszthely, 1942)

e reu 1-e s nek. Máskép ha idejére vagy kor­mányára kellene a feliratot értenünk, ugy abla­tivusban volna a mondat szerkesztve. Sacken úgy vélekedik, hogy a császár akkor járt erre, midőn 178. Kr. után a quádok felkelése miatt a hadakat vezérlendő erre Carnuntumba (a mai Petronellbe) utazott, miután Itáliából a Dunához és Carnuntumba vezető út erre vitt •és Lövőn ment keresztül; s ekkor történhetett, hogy a császár itt mulatván, valamely alka­lommal Hercules tiszteletére ezen emlék­követ emeltetette ...« Miután ezen rómainak gondolt föliratról utóbb kiderült a hamisított volta, természe­tesen Sacken egykori véleménye is mqgdől. Mindezek dacára, vagy talán annál is inkább, ez a Zalalövőről származó, szép faragottkő értékes darabja marad a Balatoni Múzeumnak, amelyhez még bizonyára ezek után is lesz még szavuk a régészeknek. Befejezésül meg kell még említenem, hogy 1929 nyarán, Zalalövő községházának falába illesztve, egy hasonlóan steier fehérmárványból faragott, római követ láttam. Téglaalakú, ke­reteit alsó mezejében egy-egy szárnyas genius koszorút tart. Felső háromszögű oromzatában pedig a Romulust és Re must szop­tató nőstényfarkas- áll. Ez a szép fara­gottkő szintén a Balatoni Múzeumba kívánko­zik, de ezirányú kérésem, sajnos, még nem járt sikerrel. Ugyancsak szép faragott római köve­ket láttam a T h a ssy - c s a 1 á d kertjében is. Ezeknek egyikét-másikát már Sági is láthatta 1905-ben. ' — o — mmJ 220k P'DSsit BÁLÁTOKI MÚZEUMI FÜZETEK PUBLICATIONS MUSEI BALATONICI Sierkeszti Dr. DORNYAY BÉLA 2. sz. AURELIUS CSÁSZÁR ZALALÖVÖI FELIRATOSKÖVE A BALAOTJ1HMÚZEUMBAN Dr. DORNYAY BÉLA KIADJA A BALATONI MÚZEUM, KESZTHELY, 1942 KAKAS ÁGOSTON NYOMDÁJA, ZALAEGERSZEG

Next

/
Thumbnails
Contents