Tiszaföldvár Nagyközség Tanácsának iratai 1976. (jegyzőkönyvek, jelentések, rendeletek) (2009) / 1105-2009

Tiszafái elvár Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága ' ' 5431 Tiszaföldvár, Pf. l.Tc-1.9. Előtérj esztés Dr. Ördögh György körzeti orvos felmentéséről. Tis z t clt Nagyköz s egi Tanács! Dr. :rdögh György a Tiszaföldvár IV. számú körzet orvosa bejelen­tette, hogy elköltözik ^iszaföldvárről és kérte*állásából való felmentését. Nevezettet Cegléd Városi* Tanács VB. Városi-sTárási Egészségügyi Osztálya 1976.. február 1. napjával kikérte. Nevezett felmentéséhez a Szolnok Járási Főorvos hozzájárult. A határozati javaslat két változatban készült. "A” változat szerinti javaslat nem kivánja meg a 6 hét felmondási TcTcT I'ctoTt'es ét. :,B" változat szerinti javaslat csak a 6 hét felmondási idő letel- TTvcl menti’fel nevezettet állásából. 4 * * t J . 4 4 '4 ....... ./1976. /11.27*/ sz. taná. cshatározat Dr. ördögh György körzeti orvos állásából való felmentéséről. Tiszaföldvár Nagyközség Tanácsa az 1971. évi I. tv. 1*. /5/ bekezdésében*biztositótt jogkörében eljárva -fi v - lemmel a 11/1971. /III. 31./ Korm. sz. rendelet 6. §./■'/ bekezdésére - Dr. Ördögh György к 'r­­zeti orvost állásából felmenti / t "A" változat: 1976. február 29. hatállyal * * "B” változat; 1976. március 13. hatállyal. I/ / * Errol: 1 í, Dr; ördögh György Tiszaföldvár, Kossuth ut 148. 2;.Drc Jakab László ügyvezető körzeti orvos Tiszaföldvár 3; Nagyközségi Tanács Elnöke Tiszaföldváron 4; LIT VB Járási Hivatal Egészségügyi Osztály Vezetője,Szolnokon 5. Cegléd Városi Tanács VB Városi-Járási Egészségügyi Osztály Vezetője, Cegléden értesülnek. Tiozaföldvár, 1976. február 16. Tiszaföldvár Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága MC7XlNo nSZAFOUIVAE

Next

/
Thumbnails
Contents