Tiszaföldvár Nagyközség Tanácsának iratai 1976. (jegyzőkönyvek, jelentések, rendeletek) (2009) / 1105-2009

S' .... Tiszaföldvár i'!’agyköz a égi Tanács BInB к е tol........... Tiszaföídvár, Ikgcsy-Zs. u*2eTelel. * Táj ékoztató a két tanácsülés közötti fontosabb eseményekről. Tisztelt К agyközségi Tanáes! Legutóbbi- tanácsülésünket 1975. november 28-án tartottuk, ahol a szeptember, október és november hónapokban előfordult fontosabb eseményekről számoltunk be. A mostani tájékoztató az elmúlt három, hónap eseményeit tartalmazza. if 1./ Fontosabb icoz^rdnkü дбpmén^ek^’- 1975. december л-ón•részt vettem Tiszaföldvár-Homoki Kisegítő Wglálícozfatíí~In t’eze.t 25 éves jubileumi ünnepségén.- 1975a december k-14 között a vb. titkár Alsóörsön részt vett a nagyícSisegi, Yö‘zsegi vb. titkárok vezetőképző tanfolyamán.- 1975. deccrab .r J-én részt vettem az Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves beszámoló közgyűlésén. “ 1|7§_л január 12-18«, között a nagyközségi, községi tanácselnökök részére Alsóörsön szervezett vezetőképző tanfolyamon vettem részt.- 197.6c január 20-án a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ülésén a lakossági adóztatás jövedelemszabályozó szerepének érvénycsü­­léséről, az adóellenőrzés helyzetéről és a helyi'adóhatóságok munkájáról cimü napirendi pont tárgyalásán a vb. titkár részt vett,- 1.976-,. január 31-én képviseltem a Nagyközségi Tanácsot a Tisza­földvári Lenin Mg* Tsz. zárszámadó közgyűlésén.- 1976. február .Van а ШЕ Nagyközségi Bizottság Epnökévc-l a Já-' 'rasi HivatаЛ.паТkibővített HNP Bizottsági ülésen vettem részt. «* /- 19,76-, február 5-cu a Lenin Mg, Tsz-bcn megrendezett pártnapon- amelynek előadója Drc Bcreczky Lajos a Megyei Tanács elnök­helyet éőse volt ■- vettem részt, “ 197.6. j^cbrte.'.r 8;- la .a vb. titkár részt vett a Homoki TSz, Sport­egyesület közgyűl ásón. /

Next

/
Thumbnails
Contents