Szlankó István: A Tiszazug természeti viszonyai, gazdasági élete és fejlődése (Tiszaföldvár, 1981) / 0466-1985

hasznosítására • ) Az Alföld közepén Csongrád - Szentes környéke volt az üledékgyüjtő medence legmélyebb része. A Pannon-tenger üledékeinek az alsó szintje itt kb. 3ooo- 35oo méter mélyen van . •Leggyakrabban ennek a* rétegsornak a felszinközeli ré­szével kerülünk kapcsolatba (kutásás , épitkezés stb). A tiszaföldvári téglagyár bányájából , 22o cm mélyről vett csigás lösz minta korát a Helsinki Egyetem Rádiocarbon Laboratóriraa 17 loo - 24o évben állapította meg • Ezen a löszön alakult ki a barna mezőségi talaj , amely nek nagy humusztartalma , jó szerkezete és viztartó képessé­ge kedvező feltételt biztosit a növény termelés számára . Sajnos nem ennyire kedvező a Tiszazugban az évi csapadék mennyisége és eloszlása. Tiszaföldvárón 5o9,4 mm az utób­bi 3o év csapadékátlaga • A 21oo óra körüli napsütés éa a tenyészidőszak magas hőös3zege lehetővé teszi a buza , kuko­rica , fűszerpaprika, szőlő , gyümölcs , zöldségféle terme­lését. Megfelelő mennyiségű csapadék vagy öntözés ecetén mind minőségben , mind mennyiségben kiváló terméseredmé­nyek születhetnek . Az intenziv mezőgazdaság a természetes növénytakaró egyedeit a folyók menti ligetekbe , az egyre kiseb edő mocsa­rakba és a szikes legelőkre szorította vissza • Az eredeti uMxáHjrtársalásokatx állapotot a szikes növénytársulások őriz ték meg legjoj^an , A Tiszazugban 424 növényfajt találtak 1954-uen. A szikes területeken ebc;ől 237 focdult elő, a lösz­háton peaig csak 144 •

Next

/
Thumbnails
Contents