Orbánné Szegő Ágnes: A Tiszafüredi Múzeum és Könyvtáregylet története 1877-1949 (Tiszafüredi Füzetek 7. Tiszafüred, 2007)

alakult meg előbb a Régészeti, majd a Múzeum- és Könyvtár­egylet, mely a 20. század elején, Füred szolid, de biztos fejlő­dést mutató időszakában élte fénykorát. A sokoldalú gazdasági, társadalmi és politikai fellen­dülésnek, mely 1867 után kezdődött el, természetszerű vele­járója az a nem kevésbé sokoldalú fejlődés, amely kulturális téren is bekövetkezett. A Magyar Történelmi Társulat 1868­ban tette közzé felhívását, melyben az ország minél több he­lyén múzeumok, és múzeumegyletek létesítését sürgette. Ezen az alapon 1867 és 1890 között a már korábban megala­kult Erdélyi Múzeum Egyleten kívül 19 egyesület jött létre, közöttük a Tiszafüred-vidéki Régészeti Egylet. Közülük nem egy értékes régészeti ásatásokat végzett, tárgyi és írásos tör­téneti emlékeket gyűjtött, nagy értékű muzeális gyűjteménye­ket hordott össze, értékes helytörténeti adatokat közlő év­könyveket, folyóiratszerű kiadványokat hozott létre. 1.1 Az egylet megalakulásának előzményei Tariczky Endre plébános, az egylet első számú alapí­tója Gyöngyösön született 1818-ban, majd az egri Papnevel­dében tanult, ahol 1842-ben szentelték fel. Tiszanánán, Jászárokszálláson és Bükkzsércen volt pap; 1862-ben nevez­ték ki Tiszafüredre plébánosnak. A régészet iránt az ötvenes években kezdett érdeklődni, alapos szakirodalmi tájékozott­ságot szerzett. Érdeklődése a régészet iránt egy véletlen kap­csán ébredt fel, amikor 1872 tavaszán Tiszaszőlősön a nyo­mára bukkant az 1839-ben talált mintegy 4,5 kg-os arany­kincsnek és lovas sírnak, amelynek a leírása az ő precíz kor-

Next

/
Thumbnails
Contents