Orbánné Szegő Ágnes: A Tiszafüredi Múzeum és Könyvtáregylet története 1877-1949 (Tiszafüredi Füzetek 7. Tiszafüred, 2007)

meghatározása alapján, az Eger c. napilapban maradt csak fent. Tariczky amatör régész volt, de az ő korában főként ez volt a jellemző. A nyíregyházi múzeum alapítója, dr. Jósa András a megye főorvosa, Rómer Flóris, és a szekszárdi Wodinszky Mór szintén katolikus pap volt, akár a történet­írók közül is számosan. Ezután kezdett Tiszafüreden és a környéken is ásatni, a korábban előkerült régészeti leletek nyomán több helyen is végzett próbaásatást. Az Eger c. megyei hetilap, melynek megalakulásától kezdve helyi tudósítója, 1872-től kezdte közölni régészeti ismeretterjesztő cikksorozatát, Vidéki hely­zetünk címmel. Ekkor merült fel először egy múzeum alapítá­sának gondolata "csak egymaga Tiszafüred-vidék kerülete képes... egy kisebbszerü régiségtárat megtölteni... "' Az első felhívást ez év július 31 -én teszi közzé a lap­ban; az akkor még a kettős vármegye, a Heves és Külső­Szolnok területén élő, régészettel foglalkozókat, régiséggyűj­tőket hívja feljelentkezésre, összefogásra. 1873. január 12­én, a helybeli Casinó nagytermében tart régészeti tárgyú isme­retterjesztő előadást, ekkor veti fel a mindkét megyére kiter­jedő Tisza-vidéki régészeti társulat alapítását. "Tiszafüred vidéke régészeti érdekeinek támogatására egy régészeti egy­let, mely mint erkölcsi testület pártfogása alá venné e vidék régészeti ősterét, annak régészeti telepeit; a véletlenül felme­rülő ősleleteket az enyészettől vagy elvándorlástól megmen­tené, s más hasonló régészeti érdekeket támogatna. " 2 Indítványára héttagú bizottság alakult, Borbély Mik­lós tiszaderzsi földbirtokos vezetésével, tervezet készítésére.

Next

/
Thumbnails
Contents