Földvári Füge, 1999 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1999-01-13 / 1. szám

jönnek й dolgos hétköznapok/ <JYos, vége az ünnepeknek/ már jól belemeleged­tünk й munkába. ^VKjost következik az ígéretek beváltásának ideje. Jgízom abban, bogy minél többünknek sikerül/ <YY)i ígérjük/ hogy legalább úgy mint eddig igyekszünk tájékoztatni n lakosságot й varosban történtekről. Jgcn, й ^йп történtekről. Reméljük, ez az év lesz az, amikor mér sikerül beváltani néhány olyan ígéretet az önkormányzatnak amely й városiasodás felé mutat. xJVem könnyű/ hiszen még mindig nem (ehet tudni pontosan/ mire lesz és mennyi (mármint pénz)' ^e elkészült a ravatalozó (műszaki átadás alatt van)/ remélhetőleg épül a f)enny (már nem a városon múlik/)/ s folytatódik a csatorna- és úthálózat építése is. <5a ezekhez még hozzáteszi (és miért ne tenné) a maga területén mindenki a saját segítségét/ akkor/ ha szép lassan is/ de elkezdődhet "valami", fiihoz/ hogy a város képe "jól nézzen" ki/ nem mindig csak pénz kell/ hanem van úgy/ hogy a hozzáállás is elég. J$a egyre többen éreznénk úgy/ hogy ez a mi városunk/ akkor egyre többen tennénk is érte/ s akkor ez meg is látszana/ ^/)esz tavaszi­­őszi lomtalanítás/ ahol lehetőség lesz mindenkinek a saját élőhelyét kellemesebbé tenni, fannak már fásítási kezdeményezések/ s lesznek még további r •» hasonló akciók. <£n arra kérem £Jnöket, hogy LAPOZGATÓ Lakástámogatásról... ( 2. oldal) Testületi ülés lesz (2. oldal) Pályázatok (3. oldal) Orvosi ellátás (3. oldal) Kék Hírek (3. oldal) Évindítás a Vízműnél (4. oldal) Homoki iskolahírek (4. oldal) Álláskeresőknek...(5. oldal) Rejtvény (6 oldal) Műv. házi Hír-Mix ( 9.oldal) Tiszaföldvár tanösvényén (10. old.) Polgárőrbál (11. oldal) Sport (12. oldal) tevékenyen vegyenek részt ezekben a munkála­tokban/ hogy a magunk képére tudjuk alakítani településünket, tud­ják** a földet nem örö­költük/ hanem unoká­inktól kaptuk kölcsön/ £hhez kívánunk minden kedves olvasónknak erőt/ egészséget az új eszten­dőben is. £serna ^ános

Next

/
Thumbnails
Contents