Földvár, 2001 (3. évfolyam, 1. szám)

2001-01-01 / 1. szám

Ár: 55,­Földvár III. évfolyam 1. szám Tiszaföldvári közéleti kétheti lap 2001. január 10. Kedves Olvasóink! Az új évben mi is megpróbálunk egy kicsit megújulni, kicsit még többet adni olvasóinknak. Ezért most új formátumban, tíz oldalon jelenünk meg, viszont kéthetente. Ezzel is szeretnénk aktuálisabbá válni, hogy igazi értéke legyen az újságban megjelenő híreknek. Igyekszünk a megjelenés pontosságát is betar­tani. Ez ezután azt jelenti, hogy minden második héten szerdán kerül ki az újság az árusító helyekre. Bízunk benne, hogy sikerül elnyerni az eddiginél jobban olvasóink bizalmát. Kérjük Önöket, hogy segítsék elő munkánkat azzal, hogy megírják nekünk, miről szereiének olvasni az újságban. Leveleiket lead­hatják a művelődési ház portáján, vagy elküldhetik a Pf: ll-re. Mi igyekszünk minél szélesebb tájékoztatást nyújtani a városban történtekről. Kívánunk Önöknek minél több érdekes olvasnivalót! A szerkesztőség nevében tisztelettel: Cser na János Csak pontosan, szépen 2001. január elsejével életbe lépett a közlekedési pontrendszer. Igaz, hogy senki nem tudja még. hogyan kell al­kalmazni, de legalább már van. Legfel­jebb ezt is visszavonják javítani, mint már annyi más törvényt. A pontrendszer alapján olyan szabály­szegésre állapítható meg pont, amely miatt az elkövetőt a bíróság, a szabály­sértési hatóság elmarasztalta vagy az elkövető a helyszíni bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékozta­tás után tudomásul vette. A pontrendszerbe vonható szabálysze­gésekhez rendelhető pontok száma: 1. Bűncselekmény gondatlan elköveté­se esetén 4 pont. 2. Bűncselekmény szándékos elköve­tése esetén 7 pont. 3. Szabálysértés esetén 1 pont. A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabályszegés egy eljárásban történő elbírálása esetén az elbírált bűncselek­mények közül a legmagasabb pont­számmal járó bűncselekményhez ren­delt pontértéket 3 ponttal, szabálysérté­sek esetén a - legmagasabb pontszám­mal járó - szabálysértéshez rendelt pontértéket 1 ponttal kell növelni. Közlekedési szabálysértés vagy bűn­cselekmény elkövetése esetén előre meghatározott pontot és erről értesítést kap a gépjármű vezetője. 14 pont elé­résekor külön tájékoztatják a pontok csökkentésének lehetőségéről. A jár­művezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzéssen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az utánkép­­zés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 14 pontig 9 ponttal, 15-17 pont között 5 ponttal kell csökkenteni. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető. 18 pont elérése esetén a gépjárműve­zetői engedélyt 6 hónapra visszavon­ják és csak utánképzéssel szerezhető vissza. A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabálysze­gést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bír­ság tudomásul vételének időpontjától számított legfej lebb két évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe ven­ni. Tehát vezessünk ezután ponttalanul és ne pontatlanul! Lapozgató 2. oldal A Városházáról... 3. oldal Okmányirodái szolgáltatások 4. oldal Gondolatok a polgárőrségről 5. oldal Kulturális hírek 6. oldal A Hajnóczy Gimnázium barlangja 7. oldal Hitéletünkből 8. oldal l .ótak arm ánv özásró 1... 9. oldal Sport - kézilabda? 10. oldal Rejtvény A városi okmányiroda ügyfélfogadási rendje Hétfő 7.30- 12.00 és 12.30-16.00 Kedd 7.30- 12.00 Szerda 7.30- 12.00 és 12.30-16.00 Csütörtök 8.00-12.00 Péntek 7.30- 13.00 A városi gyámhivatal ügyfélfogadási rendje Hétfő 7.30-12.00 Kedd nincs Szerda 7.30-16.00 Csütörtök 12.30-16.00 Péntek 7.30-12.00

Next

/
Thumbnails
Contents