Veres Gábor szerk.: Agria 46. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2010)

Csiffáry Gergely: Az egri végváriak tevékenysége 1548-1596 között

Csiffáry Gergely AZ EGRI VÉGVÁRIAK TEVÉKENYSÉGE 1548-1596 KÖZÖTT Egriek, vitézek, végeknek tiiköri; Kiknek vitézségét minden föld beszéli, Régi vitézséghez dolgotokat veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. (BALASSI BÁLINT: BÚCSÚ a hazától, részlet) 1541. augusztus 29. Buda várának eleste, vagyis az ország három részre szakadá­sának időpontja után, Perényi Péter visszavonulóban Buda falai alól katonáival el­foglalta az egri püspöki várat. Perényi felismerte, hogy az ország fővárosának el­foglalásával egyidejűleg az egri püspöki vár stratégiai fontosságú lett. Perényi Pé­ter a familiárisát, Varkocs Tamást nevezte ki Egerbe várkapitánynak. Az egri vár ettől az időtől kezdve, 1596 őszéig végvár lett. Eger végvári korszakának első éveiben 1541 őszétől 1548. augusztus 15-ig Perényi Péter hűséges embere tartotta kezében a várat, kezelte az egri püspökség jövedelmeit. Az erősség pedig magánföldesúri ellenőrzés alatt állott. Majd hét év múlva 1548. augusztus 15-től, Dobó István Egerbe kerülésétől Eger vára királyi végvár lett. Varkocs Tamás törökellenes tevékenységéről két korábban megjelent írásban már beszámoltam. 1 Ezért itt nem térek ki e korszakra részletesen. E tanulmányban az 1548. augusztus 15-től kezdődő királyi végvári korszak eseményeit 1596-ig, Eger vára török kézre kerüléséig kísérjük végig. Ez a végvári időszak Egerben majdnem egy félévszázadot ölel át, amelynek nagyobb részében hivatalosan béke volt, s ezért a végváriak nagyobb hadi vállal­kozást nem indíthattak. Viszont évenként több kisebb-nagyobb portya, les vetés, vásárütés jelzi, hogy a hódoltság mentén a feszültségek állandósultak. Az ilyen ak­ciók célja elsősorban a zsákmányszerzés, másrészt a magyar rabok kiszabadítása vagy török foglyok ejtése, mivel ezekért cserében kiválthatóak voltak a keresztény 1 CSIFFÁRY Gergely 2004. 227-230.; CSIFFÁRY Gergely 2008. 35-55. Az egri Dobó István Vármúzeum Evkönyve, 2010. 27

Next

/
Thumbnails
Contents