Székesfehérvári Szemle 4. évf. (1934)

SZÉKESFE H ÉRVÁRI SZEMLE. Szerkesztette: MAROSI ARNOLD"™"^™"^™"™"™^™^™™™™ múzeumi igazgató és DORMUTH ÁRPÁD múzeumi titkár. Kiadásért felelős: Dr. KÉPES JÁNOS ügyvezető alelnök. Bognár utca 3. A „Székesfehérvári Szemle" kiadásához a Muzeumegyesület helybeli tagjaiból adományaikkal hozzájárultak: Dr. Képes János 10 pengő; Gróf Széchenyi Viktor 5 P.; Dr. Csitáry G. Emil, Karl István 4 -4 P.; Dr. Havranek József, Grohman Lajos 3—3 P. Vit. Angyalfy Nándor. Akóts János, Akóts Gyula, Dr. Angeli Ödön, Almásy János, Andaházy Antal, Dr. Berzsenyi Zoltán, Bilkei Ferenc, Dr. Barth Rezső, Bokor Attila, Dr. Benedek Elek, Dr. Balassa Imréné, Csikós Andor, Csapi István, Csúcs István, Csecsinovits Gyula, Deák Pál, Deáky Honor, Dieballa Mária, Dr. Eisenbarth Ferenc, Dr. Erdély Gyula, Freud Manó, Farkas László, Dr. Freud Zoltán, Farkas Sándor, Dr. Falvay Jenő, Gelb Adolf, Györgyi János, Héjj Testvérek, Horváthné és Rónainé, Dr. Halasi Lajos, Halász Géza, Halbich Győző, Dr. Hübner Audrás, Dr. Hajós Rezső, Dr. Heller Pál, Hekele István, Illés Károly, Dr. Ince Nándor, Irányi Kamill, Jancsó Sándor, Dr. Juhász Viktor, Dr. Kaltenecker Viktor, Keller Alajos, Klöckner József, Kelemen Árpád, Dr. Koroncay József, Knazovitzky Béla, Katona József, Dr. Köves Emil, Dr. Kováts Lajos, Kukorelly Béla, Korniss Boldizsár, Dr. Kisteleki Károly, Kezdi Kovács Béla, Kardos Jenő, Dr. Keller Károly, Dr. Köhler Jenő, Keresk. Csarnok, Kündig György, Kéri Nándor, Dr. Kováts Kálmán, Kisteleki István, Dr. Korniss Elemér, Kümmel Béla, Kunoss Gyula, Dr. Lauschmann László, Dr. Láng Rezső, Lanzerits László, Lengyel Lajos, Lakatos Melánia, Dr. Lőwy Károly, Mátrai Rudolf, Dr. Mészöly Károly, Dr. Milosevits Miklós, Dr. Mohay Lajos, Manger Emil, Dr. Markvarth Rezső, Marschall Rafael, Máté Ferenc, Dr. Mészöly József,, Magdics István, Miklós Géza, Majer Li­pót, Máté László, Melczer Soma, Dr. Németh László, Dr. Neuhauser Imre, Námesy Medárd, Pásztori Sándor, Pfinn István, Polczer Gyula, Dr. Polgár Iván, Pőtz Edgár, Pék János, Dr. Potyondy Imre, Dr. Pfeifer István, Peuser Lajos, Dr. Pattantyús Á. János, Ruff Béla, Rauscher Béla, Radeczky Dezső, Rudbányai Imre, Schlammadinger Gyula, Schmidl Ferenc, Streda Antal, özv. Say Rudolfné, Schwartzbach Flóra, Streit Ferenc, Dr. Say Géza, Dr. Schlesinger „Illés, özv. Dr. Say Móricné, Scheirich Antal, Dr. Schmöltz József, Szigethy B. Ödön, Szekeres János, Szathmáry Sándor, Dr. Szüts Gedeon, Dr. Szabó Elemér, Szirbek József, Dr. Takács Sándor, Dr. Takácsi Nagy Lóránd, Veichardt Valdemár, Valdhauszer Andor, Varga Jenő, Vantsár Dezső, Vadász József, Vondra Alajos, Zimándi Benő; 2—2 P.-t. Fogadják tagjaink ezúton az Egyesület köszönetét. A vidéki tagokhoz jelen számunkhoz mellékelt felhivás és utalvány kíséretében fordulunk, kérvén őket, hogy helyismeretünk ápolását előmozdító tudományos kiadványainkhoz (Székesfehérvári Szemle) adományaikkal hozzá­járulni szíveskedjenek. A kiadás költségeinek fedezésére legalább 2 P. támo­gatást kérünk.

Next

/
Thumbnails
Contents