A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 2. (Miskolc, 1955)

A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 1955. december. Szerkesztőbizottság: Biró Antal, Komáromy József, Leszih Andor, Marjalaki Kiss Lajos, Szebeni Győző, Zsadányi Guidó. TARTALOM: Oldal Ifj. Horváth Béla: Miskolc legrégibb középülete, a múzeum — — — — 1 TANULMÁNYOK: Marjalaki Kiss Lajos: Az első borsodi parasztmegmozdulás 1406-ban — — 6 Szabó Béla: A miskolci bortermelés múltja — — — — — — — — 9 — — Az újmassai kohó — — — — — — — — — — — 11 Komáromy József: A miskolci Kazinczy-utca létesítése 1794-ben — — — 14 Leszih Andor: Móra Ferenc és Miskolc — — — — — — — — — 20 ADATKÖZLÉSEK: Kazacsayné Gnandt Pálma: Szórványos szláv leletek Karcsáról — — — 24 Leszih Andor: A miskolci Sötétkapu melletti ásatásoknál napfényre került régi pénzek — — — — — — — — — — — — — — 28 Darvas Olivér: Építészeti észrevételek a miskolci Sötétkapuról — — — 31 Marjalaki Kiss Lajos: Újabb adatok Miskolc 18. századi építkezéseihez — 32 Komáromy József: Az első diósgyőri papírmalom terve 1773-ból — — — 35 Zsadányi Guidó: A miskolci színház telkének elcserélése 1844-ben — — 37 RÖVID KÖZLEMÉNYEK: Kiszely Gyula: A diósgyőri vasgyár történetének kutatása — — — — 38 Ismeretlen fejezetek Miskolc népének történetéből — — — — — — 39 Kiadja: a Herman Ottó Múzeum és a Múzeumi Bizottság, Miskolc, Papszer 1. Tel: 36-317. A fedőlap Erdélyi Béla munkája. Borsodmegyei Nyomdaipari Vállalat, Miskolc, Széchenyi u. 103. Fv,: Koszti Lajos. Készült Delta műnyomón. — B/5 — 600 példány — 18727 — 1955 XII. Szedték: Pócs Imre, Szűcs Andor és Weisz Andor. — Tördelte: Nagy Imre. Gépmester: Páhok János.

Next

/
Thumbnails
Contents