A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1. (Miskolc, 1955)

A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 1955. szeptember­. Szerkesztőbizottság : Bíró Antal, Komáromy József, Korompai Győző, Leszih Andor, Marjalaki Kiss Lajos, Szebeni Győző, Zsadányi Guidó. TARTALOM: oldal. Árokszállásy Zoltán: Herman Ottó tanítása — — — •— — — — — 1 A MÚZEUM ÉLETE. Leszih Andor: A múzeum ötven éve — — — — — — — — — 2 Komáromy József: A múzeum 1953/54. évi bővítési és átszervezési munkái 6 TANULMÁNYOK: Saád Andor: A miskolci Avas ősrégészeti problémái — — — — — — 8 Marjalaki Kiss Lajos: Miskolc régi építményei 1702-ig — — — — — 13 Komáromy József: A miskolci Sötétkapu-melletti ásatások jobbágyházai 13 Ifj. Horváth Béla: Az Avas műemlékei — — — — — — — — — 22 Zsadányi Guidó: Az utak szerepe a mai Miskolc kialakításában — — — 27 Vezető a természetrajzi állandó kiállításhoz. A Bükk élővilága — — — 31 Vezető a régészeti állandó kiállításhoz. A Bükk őskora — — — — — 32 A népi demokrácia korszaka múzeumi anyagának gyűjtése — — — — 34 RÖVID KÖZLEMÉNYEK: Porteleki József: Miskolci nyomdatermék 1814-ből — — — — — 36 A Múzeumi Bizottság hírei — — — — — — — — — — — — 36 A múzeum külföldi vendégei — — — — — — — — — — — — 37 A múzeum időszaki kiállításai 1954-ben — — — — — — — — 37 A múzeum kis-Cdállításai 1954-ben — — — — — — — — — 37 A múzeumi ikutatók .irodalmi munkássága — — — — — — — 38 Lelet-bejelentések — — — — — — — — — — — — — — — 38 írások a múzeumról és a gyűjtőterületről. (Könyv- és lapszemle) — — — 39 Kiadja : A Herman Ottó Múzeum és a Múzeumi Bizottság, Miskolc, Papszer 1. Telefon: 36-317 A fedőlap Erdélyi Béla munkája Bcrsodmegyei Nyomdaipari Vállalat Miskolc, Széchenyi u. 103. Felelős ny.-v.: Koszti Lajos Készült Delta műnyomón — ß 5 — 600 példány — 14718 Szedték: Pócs Imre, Szú'cs Andor és Weisz Andor — Tördelte: Nagy Imre Gépmester : Gombos János és Kovács Nándor

Next

/
Thumbnails
Contents