A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 30-31/1. (1993)

TARCAI Béla: A miskolci fotográfia múltjából: egy polgárcsalád a századfordulón

rámaképeknek különleges, egyedi sajátosságát, éspedig azt, hogy minden egyes darab aprólékos gondossággal, kézzel volt színezve, a természetes színek pontos visszaadásá­val. A használható színes fotótechnikai eljárások felfedezése előtt, ez a festési mód figyelemre méltóbb erény lehetett, mint a képrészek tökéletes illesztése. A Herman Ottó Múzeum Fotótörténeti Gyűjteménye őrzi a kollekció egyik eredeti darabját, a hámori völgyet ábrázoló képet. A festés ma is olyan tökéletesnek és frissnek hat (hála a kiváló minőségű festékeknek) mintha tegnap, és nem 100 évvel ezelőtt készítették volna. A Kiállítási Lapok 1896/37. számában Austriacus álnév alatt megnyilatkozó bíráló Váncza Emmának a Szinva völgyéről készített tájképeit kiemelkedőnek ítélte, a Deut­sche Zeitung kritikusa a teljesítményt az összes többihez viszonyítva, a második helyre sorolta. A hivatalos bíráló bizottság „tájképeiért, kitűnő munkájáért és nagy előrehala­dásáért" a nagy millenniumi érmet adományozta a szerzőnek. A Fényképészeti Értesítő 1896 szeptemberi száma, az aktualitás okán, és nyilván azért is, hogy Váncza Emma egyéb készségeit is bemutassa, néhány kosztümös műtermi felvételt is közölt tőle. Ki volt ez a „feltűnést keltő" miskolci fotográfus, milyen társadalmi környezetben és milyen hatások alatt jutott ez az elismerés magas fokára abban a korban, amikor voltak ugyan már nők is a pályán, de még sem a szakma, sem a közvélemény nem döntötte el, hogy a fényképezés a nők számára is jelenthet-e kenyérkereső foglalkozást. Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, érdemes áttekinteni, hogy Váncza Emma feltűnése és munkásságának fogadtatása milyen társadalmi jelenségek előteré­ben valósulhatott meg. A múlt század hatvanas éveiben, amikor a fotótechnika rohamos fejlődése lehe­tővé és gazdaságilag is kifizetődővé tette az iparszerű fényképezést, érdekes polarizáló­dás indult meg mind a fényképészek, mind pedig a fényképet fogyasztók körében. A „közönség" - miként a korabeli fényképészek üzletfeleiket a reklámszövegekben szíve­sen nevezték - hihetetlenül nagy érdeklődést kezdett mutatni fotografált arcmása iránt. Az igények különbözők voltak, és így ezek kielégítése is különböző módon és színvo­nalon valósulhatott meg, elsősorban a megrendelő fizetőképességétől függően. Lusztig Náthán pl. a vándorfényképészet hagyományait követte, még akkor is, amikor már műtermet nyithatott volna. Vásárokra járt, gyorsfényképeket készített, miközben fe­lesége pecsenyét sütött és italt mért a vásáros népnek. Ettől a világtól nem tudott elszakadni, és ezért későbbi faházikóját is a Búza téren állította fel, amely 1944-ig Foto Lusztig néven működött, míg a bomba a Vásárcsarnokkal együtt romba nem döntötte, 1944. június 2-án. 4 Szintén egyszerű bódéban működött a mai Ady Endre utca 5. sz. ház udvarában Groszmann Pinkász, de egészen más közönség számára. A felvételeket mindig a szabad­ban, a bódé falához támasztott kezdetleges paraván előtt készítette, mivel az épület csak a laboratóriumi munkák elvégzésére volt alkalmas. A laktanyák közelében telepe­dett meg, s így szinte specializálhatta magát a hadsereg tagjaira. Kijárt a gyakorlóte­rekre is, sőt a hadsereghez való vonzódása abban is megnyilvánult, hogy az első világ­háborúban fényképész haditudósítóként szolgált. Teljesen más világ szolgálatára rendezkedtek be a műtermes fényképészek, a város forgalmas utcáin. Kezdetben közönségcsalogatónak szánhatták a műterem és a fogadó­váró helyiségek hangulatkeltő berendezését, a cserélhető kulisszákat, a kölcsönözhető kosztümöket. Később mindezek a munka nélkülözhetetlen kellékei lettek. A tehető­sebbek minden igényt a kor színvonalán kielégíteni tudó, üvegfalú, belül mozgatható 4. A műhelyben ekkor már Barkó Imre dolgozott, aki a bombázásnál életét vesztette. 376

Next

/
Thumbnails
Contents