Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 37 (1992) (Pécs, 1993)

Történettudományok - Nádor Tamás: „Hallható Múzeum”. Hangdokumentumok a Janus Pannonius Múzeumban, IV.

165 liturgikus érzékkel. Jellemző a székesegyház berendezésé­re, hogy már akkor, a múlt század nyolcvanas éveinek végén szembenéző oltárt konstruált, sőt két ambót is oldalt, a lectio, a szentevangélium felolvasására. Úgy­hogy ez a berendezés már akkor a liturgia előre vetett megújuló szellemét sugározta.... (1891-ben, a székesegy­ház felszentelése alkalmával Ferenc József, a hazai és külföldi szaktekintélyek elragadtatott kritikája mellett mutatkozott be az új énekkar. A király még aznap meg­aztán felvettek. Glatt Ignác hamarosan szemináriumi rektor és kanonok lett. Az énekiskolából a szemben lévő szemináriumi épületbe való áthurcolkodásban már én is részt vettem. Meglepődtem, amikor a kezembe nyomtak egy óriási skatulyát. Azt gondoltam, ha ezt nekem kell átvinnem, összerogyok. Mégis átvettem, pehelykönnyű volt. Kiderült, hogy Náci bácsinak a cilinderje volt benne. 6. ábra. Taksonyi József. 7. ábra. látogatta az énekiskolát.) ... A férfikórust helybeli tanárok és zeneértő urak adták. Ettől kezdve nagyon színvonalas előadásokat hallhatott a pécsi közönség. Nádor Tamás: Taksonyi József is tagja lett a székes­egyházi gyermekkórusnak. Hogy került oda? Taksonyi József: Édesapám ötlete volt, aki egy alkalommal látta a kis énekiskolásokat abban a jelleg­zetes piros ministránsruhában, és utána érdeklődött, hogyan lehet oda bejutni? Mint másodikos elemista jelentkeztem. Énekiskolai karrierem azzal kezdötött, hogy nem vettek fel. Glatt Náci bácsi úgy találta, még túl fiatal vagyok. A következő évben, 1917. szeptemberében Nádor Tamás: Hallhatnánk részletesebben az énekis­kolában eltöltött évekről? Taksonyi József: Öt felejthetetlen esztendőt töltöttem az énekiskolában. Az épület (napjainkban a Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola kollégiuma) eredeti mérete kb. a jelenlegihez hasonlított. 1936-ban Virág Ferenc püspök úr kibővítette a keleti oldalon. Ezt a szárnyat - benne az én későbbi lakásomat - , az utcaszé­lesítéskor lebontották. Ebben az épületben mi, vidéki gyerekek laktunk. Mert az énekiskola növendékeit az egyházmegye, sőt az ország egész területéről várták. Kiválogatták a legjobb képességű gyerekeket.

Next

/
Thumbnails
Contents