Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 37 (1992) (Pécs, 1993)

Történettudományok - Nádor Tamás: „Hallható Múzeum”. Hangdokumentumok a Janus Pannonius Múzeumban, IV.

164 Takács Jenő néhány jelentősebb írása: Music of the Philippines, in: Philippne Touring Topic, Manila, Nov. 1933, July 1934. Tune and Chant in Egypt, in: Africa Magazin, Johannesburg, February, 1936 Bartók Béla, in: Sorsunk 7. Pécs, november 1946. Pécs és a magyar zenei nevelés, in: Zenepedagógia. Budapest, 1948 május. Propos rapsodiques sur Béla Bartók, in: Feuilles Musicales, Lausanne, Sépt/Okt. 1950. Béla Bartók - Unbekanntes Biographisches, in: Melos, Mainz 1951. Két ismeretlen Bartók levél, in: Soproni Szemle, Sopron 1968. Aus mein Leben. Eine autobiographische Skizze. Graz 1972. Franz Liszt. Mensch und Künstler, heute gesehen, in: Burgenlan­disches Leben, Eisenstadt 1972. Bartók Béla, ahogy én ismertem, in Pannónia 3, 1975. Bartók közelében, in Jelenkor, Pécs 1981 március. így láttuk Bartókot. Szerk.: Bónis Ferenc. Zenemű Kiadó, Budapest 1981. 153. p. Erinnerungen an Béla Bartók. Dobiinger, Wien 1982. Néhány pécsi újságcikk: Pécsi album: Takács Jenő. Nádor Tamás írása a Független Néplap 1948. október 22.-i számában. H. E. [Hállama Erzsébet]: Fülöp-szigetektől Pécsig. Takács Jenő zeneszerző: Dunántúli Napló 1978. május 7.-i számában. Világjáró, világhíres zeneszerzőnk: Takács Jenő. Varga János írása a Dunántúli Napló 1983 május 16.-i számában. "Életem legtermékenyebb éveit töltöttem Pécsett." Találkozás Takács Jenő zeneszerzővel. Gállos Orsolya cikke a Dunántúli Napló 1985 szeptember 28-i számában. Néhány jelentősebb forrásmű Takács Jenőre életéről: W. SUPPAN: Jenő Takács. Mitteilungen des steienschen Tonkunst lerbundes 21-22. (1965). SZABOLCSI Bence-TÓTH Aladár: Zenei lexikon. Zeneműkiadó, Budapest 1965 3. kötet 481. p. Kompositionen - Compositions. Gesamtkatalo - Complete Cata­logue. (Lezárva: 1969. szeptember) REISMANN: Musik Lexikon. Mainz 1975. 757. p. W. SUPPAN: Jenő Takács. Dokumente. Analysen. Kommentare in Zusammenarbeit mit Lujza TARI. Eisenstadt 1977. W. SUPPAN: Jenő Takács - ein "arabischer Bartók" In: Festschrift für Röhrich. Berlin 1982. Kodály Zoltán levelei. Zeneműkiadó 1982. A 601. levél Takács Jenőnek. 176 p. Jegyzet 395. p. Jenő Takács zum 80. Geburtstag. Musiksammlung der österr. Nationalbibliothek. Wien 1982. BROCKHAUS-RIEMANN: Zenei Lexikon. Zeneműkiadó, Budapest, 1985. 3. kötet. 482. p. 2. Taksonyi József apátplébános, az egykori székesegyházi énekiskola tanulmányi felügyelője Életrajzi adatai: Szekszárdon született 1908. március 18-án. A pécsi Székesegyházi Énekiskola növendéke (1917-26). Pécsett végezte a teológiát (1926-31). Pappá szentelték 1931. június 22-én. Első szentmiséje Szekszárdon 1931. június 28-^án. Káplán Bölcskén, Pincehelyen, Pécs-Gyárvárosban (1931-38). Megjelenik "Pécs egyházzenei művelődése a XVIII. században" с doktori disszertációja (1935). Doktorált Pécsett 1935. december 11-én. Egyetemi tanulmányokat végez, latin-történelem szakon középiskolai tanári oklevelet szerez a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen (1936-40), történelem-magyar szakon tanító tanári oklevelet szerez a szegedi egyetemen (1940—42). Tanulmányi felügyelő (prefektus) a pécsi Székesegyházi Énekiskolában (1938-48). Diplomázik a Római Zeneakadémián (Pontifítium Institutum Musicae Sacrae), tanulmányokat folytat a Vatikán Paleográfia és Diplomatika Főiskoláján (1940-43). Vikárius, adminisztrátor, plébános Bátán (1949-64), plébános Mohács-Belvárosban (1964-től napjainkig). Tb. kananok (1968), ker. esperes (1976), с apát (1980). Gyémántmisés Mohácson 1991. június 23-án. Pécs történelméhez kapcsolódik tanulmánya: "A Pécsi Memóriáié", a Baranya m. Levéltár Emlékköny­vében. Pécs, 1937. Hangdokumentumok: K-222/223. Taksonyi József apátplébános beszél életéről. A hangfelvételt Dr. Nádor Tamás készítette Mohácson, 1986. június 25-én. - K-344/B. Taksonyi József apátplébános emlékezik a Székesegyházi énekiskolára, 1940 május 16-i rádióelőadására. A hangfelvételt Dr. Nádor Tamás készítette Mohácson, 1990 november 1-én. - K-365/366. Dr. Taksonyi József apátplébános történelmi visszatekintése a székesegyházi birtokokra, az énekiskola alapítására, annak működésére, saját szerepére, a bátai és mohácsi évekre. A hangfelvételt Dr. Nádor Tamás készítette Mohácson, 1991 május 15-én. Taksonyi József: A pécsi székesegyházban már a 18. századtól beszélhetünk zenés liturgikus szolgálatról, melyet a kor akkori stílusában instrumentális zenekar adott elő. Színvonala eléggé vitatható volt és sok kriti­kára adott alkalmat. Dulánszky Nándor akkori püspök célja az volt, hogy vokális énekkar szolgáltassa ezentúl a liturgikus éneket, a szoprán és alt szólamokat gyerekek, a többit férfiak énekeljék. Glatt Ignácot 24 küldte el a püspök Regensburgba, az egyházzenei megújulás székhe­lyére. Ott végezte el Náci bácsi - mert mi csak így hívtuk Glatt Ignácot - az egyházzenei tanulmányokat, majd hazajött és Pécsett verbuvált először egy 24 tagból álló gyerekkollégiumot, majd 1-2 évi előkészület után léptek a liturgia nyilvános szolgálatába. 25 [...] Ekkorra már elkészült a székesegyház restaurálása. Schmidt báró, ez az európai hírű építész irányította a munkálatokat, nagy

Next

/
Thumbnails
Contents