Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Néprajz - Szarvas Zsuzsa: A háztartások eszközkészletének átalakulása és az életmódváltozás összefüggései Szeremlén

CUMANIA 9. 293 SZARVAS ZSUZSA A háztartások eszközkészletének átalakulása és az életmódváltozás összefüggései Szeremlén 1 BEVEZETÉS „Az etnográfusnak, ki az élő paraszti társadalmat vizsgálja, következtetések és hipotézisek helyett közvetlen megfigyeléssel hozzáférhető a tárgyak használata, szerepe, emberi, társadalmi jelentősége. ... A tárgyakból kiindulva képet lehet rajzolni a társadalom szerkezetéről és kultúrájának csaknem egészéről. Úgy tűnik, a fogható, anyagilag létező világ mintegy lenyomata a vele élő társadalomnak és mivel hozzáférhető, sajátos belső rendje van, biztos fonalat, gondolatmenetet is képes adni a kutatás számára." 2 A tárgyak életünk nélkülözhetetlen részei, szabadidőnk feltételei s ugyanakkor elősegítői. Nélkülük szinte nem létezhetünk, de azok sem létezhetnek emberek nélkül. Velük élünk s velünk élnek. Környezetünket megszépíthetik vagy éppen elviselhetetlenné tehetik. Végigkísérik az emberek életét, értéket hordoznak ma­gukban. De használati értékükön kívül jelként is funkcionálnak. Elsődleges jelen­tésük természetesen az a szerep, amire szolgálnak, amit megtestesítenek. De emel­lett más funkciókat, jelentéseket is hordozhatnak magukban. Bonyolult kapcsolatrendszereket képesek kifejezni, összemosódhat bennük a valóság és az ideák világa, a hozzájuk való viszony emberi magatartásformákat tükröz. Mindezek életet adnak a tárgyaknak. Megtestesül bennük a „gazda" egyénisége, életvitele, s szinte minden, ami az ember életében meghatározó. Múzeumokban is tárgyakon keresztül ismerheti meg az érdeklődő régi vagy éppen újabb idők emlékeit, történelmi korok, kultúrák, művészetek maradandó 1 Ez a tanulmány egyetemi szakdolgozatom erősen tömörített változata. így néhány kérdéskör, mint például a tudománytörténeti áttekintés, a módszertani kérdések részletesebb taglalása, a családok­ra vonatkozó bővebb információk ott találhatók. SZARVAS Zs. 1983. 2 FÉL E.— HOFER T. 1964. 83.

Next

/
Thumbnails
Contents