Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Szalay Gy.: A haldokló félegyházi szélmalom

SZALAY GYULA A HALDOKLÓ FÉLEGYHÁZI SZÉLMALOM* Angolországnak egyik legtekintélyesebb s több millió példányban megjelenő napilapja, a Times, minden egyes számában egy teljes nagy oldalon képe­ket közöl. Mintegy ötévvel ezelőtt a storlenchurchi domb romba dőlt szélmalmának érdekes képét közöl­te le. Ma már nálunk is képekkel jelennek meg a napi­lapok is, s a technika haladásával hihetetlen gyorsa­sággal hozzák a képeket a napi eseményekről. Mi meg nézzük a képeket, átfutjuk a lapokat, sokszor csak a nagybetűs cikkeket olvassuk el belőle, azután az újság kikerül a konyhába, és másnap befutunk vele. Nem így történt azonban Angolországban. A nagy angol lap egyik olvasója nem hagyta szó nélkül a storlenchurchi domb romba dőlt szélmalmának képét. Fogta a tollat, és egy szomorú hangulatú levélben válaszolt a lap szerkesztőjének, melybe lelkének minden érzését belevitte, és elsiratta azt a romba dőlt rozoga alkotmányt, mely már igazán nem sokat ér­hetett. „Szomorú kép — írja az angol úr levelében — a storlenchurchi szélmalom pusztulása", s nem haj­landó a „régi jó idők" minden hangulatát feláldozni a modern technika vívmányainak. Ugyanígy omlott össze nemsokára Angolország­nak két igen ismert szélmalma. A fából épített szél­malmok közös sorsa ez a tragikus összeomlás. Az el­korhadt malom nem érdemli meg az ács-munka javí­tását, s a molnár belátja, hogy a szélmalmok ideje a haladó idővel lepergett, s a maga sorsára hagyja a rozoga alkotmányt, mert ebből már úgysem lehet megélni s kenyeret keresni. „Néhány évvel Hastings közelében 40 szélmalom kelepelt és hányta a cigánykereket, s ma már egyik kezünk ujjain megszámlálhatjuk, hány dacol még a technika haladásával és az elemek tombolásával. Még néhány viharos esztendő, s a szélmalom festői körvonalai teljesen hiányozni fognak az angol táj­képekről. Az élő szélmalmok napjai meg vannak számlálva; kihalnak, mint a nemes vad, és hovato­vább már csak néhány még idejében készült fénykép őrzi emlékeiket a múzeumokban. A suxessi régészeti társulat néhány évvel ezelőtt megvásárolt egy régi szélmalmot, hogy azt teljesen kijavítva fenntarthassa, mint a régi idők egykori szép emlékét." Nekem is ez a tervem mert a kiskunfélegyházi szél­malom is haldoklik már régen. Valamikor 60-nál több szélmalom vitorlája hányta a cigánykereket ked­vező széllel a város körül, s ma az élő szélmalmok száma leapadt kettőre; s ha tekintetbe vesszük, hogy ezek körül a Vakulya-féle szélmalom élelmes gazdája szél hiányában gőzgéppel hajtja szélmalmát, igazán csak egyetlenegy van, mely a maga eredetiségében dolgozik, s ez a Homoki Szabó-féle a villanymalom mellett. 1 Több mint tíz évvel ezelőtt, midőn láttam már a gyors pusztulást és a szélmalom halálra ítélését, el­határoztam, hogy mentem a még menthetőt, s egy terjedelmes könyvet akartam írni a kiskunfélegyházi szélmalomról. 2 Mielőtt hozzáfogtam az adatgyűjtés­hez, három hónapig tanultam egy szélmalomépítőnél, hogy kitanulva a szélmalom minden csínját-bínját, úgy menjek be a szélmolnárok műhelyébe, mint aki már konyít is valamit a mesterséghez. * SZALAY Gyula kéziratát sajtó alá rendezte, a jegyzeteket készítette FAZE­KAS István. 1 Szalay Gyula gyűjtés közben készített jegyzeteiben, a 11. lap adata szerint a Homoki Szabó Gábor-féle szélmalom szép kőpadfaragással díszítve a Kecskeméti út bal oldalán állt, a Krausz villanymalom mellett. Szalay „próba fénykép"-et is készített róla. 2 Jegyzeteit nem keltezte, de egyik részletében 1918-at kö­zeli múlt időben említi. 385

Next

/
Thumbnails
Contents