Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 4. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1976)

Pálóczi–Horváth A.: Később szarmata sír Lászlófalván

PALOCZI-HORVATH ANDRÁS KÉSŐ SZARMATA SÍR LÁSZLÓFALVÁN 1973 szeptemberében Lászlófalván, a Kossuth Tsz­hez vezető műút 1,4 km-énél, az út D-i oldalán, a mai község temetőjétől Ny-ra levő felhagyott régi siló­gödörben homokhordás alkalmával rátaláltak egy sír lábvégére. A leleteket (üvegpohár, agyagbögre) Bumbulusz Ferenc lászlófalvi lakos megőrizte és az esetről értesített. A sírlelet előkerülése miatt az ez évi feltárást itt kezdtük meg, a középkori település ásatá­sának II. munkahelyén. A sírt kétszer is megbolygatták. A temetés után néhány évtizeden belül — amíg látszott a sírhant, de az izom- és kötőszövetek már elkorhadtak — kirabol­ták. Kelet felől menedékesen ástak rá a sírgödörre. A koponyát nem temették vissza, a vázcsontokat a sír középső és a beásás D-i részébe dobálták. Az egyik humerus és több alkarcsont hiányzik. A csontváz neme "valószínűleg nő. A sírgödör eredetileg téglalap alaprajzú lehetett, lekerekített sarkokkal; fejnél kissé szélesebb (78 cm). A sírrablás a K-i oldalfalat elpusztította, csak a gödör alján volt észlelhető kis, lépcsőszerű bukkanó. A sír É-i vége — a váz térdtől lefelé — egészen a homok­hordás idejéig épen maradhatott. A feltáráskor már csak a jobb térdkalács és a bal combcsont alsó vége feküdt eredeti helyén, a friss homokgödör peremén (1-2. kép). . A homokhordás miatt csak 20—30 cm földréteg maradt a síron, a felszín legközelebbi bolygatatlan részéhez viszonyítva eredetileg kb. 90 cm volt a sír mélysége. A sírgödör tájolása: D—É, kb. 197°. A sírtól Ny-ra ívelt árok részletét tártuk fel (3. kép). Betöltésében szarmata kori durva kerámia néhány apró töredékét találtuk, a betöltés anyaga finoman kevert homokos humusz. Sz: 70—100 cm; M: 76—84 cm. Az árkot körré kiegészítve kb. 8,50 m átmérőt kapunk, a sír a körnek csaknem a közepére esik, tehát az árok valószínűleg a sírt vette körül. A homok­bányászással megbolygatott felületen a körárok K-i részét nem tudtuk észlelni. A további ásatások 1973-ban és 1974-ben tisztázták a sír közvetlen környékét, több sír nem került elő. A műút É-i oldalán ezen a részen azonban még nem volt feltárás, tehát fennáll a lehetősége, hogy nem magányos sírról van szó, s a temető arra folytatódik. Az ismertetett sírt ezért sorszámmal láttuk el (László­falva-Községi temető 1. sír). A sír mellékletei: 1'. A bal lábszárcsontok mellett világosszürke, jól iszapolt és égetett, egyfülü agyagbögre feküdt oldalára fordulva, fenékkel kifelé. Mag.: 11,5 cm; száj átm.: 7,1 cm; fenék átm.: 4,8 cm (5. kép). 1 1. ábra. A sír К felől Abb. 1. Das Grab von Osten 1 A leletek őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum, Népván­dorlás kori Gyűjtemény; ltsz. 75. 1. 1. 73

Next

/
Thumbnails
Contents