Levéltári Szemle, 53. (2003)

Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. szám - LEVÉLTÁRTÖRTÉNET - Galcsik Zsolt: Ki a levéltárosok védőszentje? / 46–47. o.

Ezt követően augusztus 23-án meg is írtam a levelemet Rómába, előadtam az előzményi történetemet, külön megemlítve, hogy utunk során a Szentatya magyarul köszöntötte a levéltárosokat, és a munkánkra áldását küldte: „Szeretettel köszöntöm a magyar zarándokokat. Külön köszöntöm a levéltárosokat... " Levelemet az alábbi főgondolattal és kéréssel zártam le: „Főtisztelendő Érsek Úr! A mi tevékenységünk az Egyház és az egyetemes történelem szempontjából igen jelentős, mivel teljes felelősségünkkel és tudásunkkal mi őrizzük az írott kincseket. Nagy tisztelettel kérem Önt, hogy nekünk, levéltárosoknak is szíveskedjenek kijelölni egy védőszentet és meghatározni mindazon szükséges előírásokat, amiket ilyen esetben az egyházi rendelkezések tartalmaznak. Kérem továbbá, hogy az ügy fontossága szempontjából — mint kezdeményezőnek — szíveskedjenek majd megküldeni a határozatukat. " Ezt követően a levelemet átadtam olaszra fordítás céljából dr. Varga Lajos pásztói apát-plébános úrnak, 5 és október 15-dikét követően a kérelmem elment az Örök Városba. Nem kellett sokáig várnom, november 9-én a legnagyobb örömömre megérkezett a várva várt válasz Rómából, amit teljes terjedelmében közzéteszek: "Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága, Vatikán Városból, 2001. november 7. (Prot. N. 6­6/01/2) Tisztelt Uram! Megkaptam az Ön kérő levelét, mely október 15-én kelt, melyben azt kérdezi, hogy ki a levéltárosok védőszentje. Nagy örömmel olvastam a tájékoztatást az Ön örvendetes aktivitásáról a magyar egyházi levéltárosok szolgálatában és a munkáról, melyet kifejt a nemzeti levéltárosok egyesületében. Ezen felül, hogy az Ön kérdésére válaszoljak, keresést folytattam, melynek eredménye, hogy a levéltárosok-könyvtárosok védőszentjei Szent Lőrinc római diakónus (augusztus 10.) és Szent Jeromos egyháztanító (szeptember 30.). Azzal a jókívánsággal, hogy ezek a mennyei pártfogók, akik annyira fontosak az egyház története számára, őrködnek a levéltárosok precíz munkája felett, a körülmények eredményeként küldöm megkülönböztetett tiszteletemet és üdvözletemet, miközben maradok az Ön legalázatosabb szolgája. + Francesco Marchisano elnök rev. prof. Carlo Chenis, SDB titkár " A Rómából megérkezett hivatalos értesítés szerint az Egyház részéről tehát Szent Lőrinc diakónus és Szent Jeromos egyháztanító lett kijelölve a levéltárosok védőszentjeként. így az egyetemes levéltáros társadalom büszkén vallhatja, hogy a két mennyei pártfogó gondviselő őrködése segíti a mindennapos munkánkat. Galcsik Zsolt ­1 Ezúton szeretném megköszönni dr. Varga Lajos pásztói apát-plébános úrnak a levél fordításához nyújtott segítségét. 47

Next

/
Thumbnails
Contents