Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/3

1948-09-26 [0094]

/Ortutay gyula beszéde o nosoiaa&gynróvári mártírok emléktáblájának felavatásán, folytatás/ YKM & KQ/KO C-d - Különösen hangsúlyoznunk kell ezt éppen na és éppen itt Mosonmagyaróváron, anoly a bécsi országút porcmén fekszik. Ez a bécsi országút ma jelkép a magyarság szánára. Ezen az uton jöttök be hozzánk -gykor nyugat nagy felszabadító eszméi, a francia forradalom tanai, Marx és Engels világhódító gondolatai. Le ugyan­ezen az uton áramlottak be hozzánk a hitlerizmus szennyes eszméi ' és a nácik vad hordái, 1 És ez az ut volt nemcsak a magyar zsidóság, de az egész magyarság :gyik halálutja,' Itt hajtották a magyar zsidóság szóJCfcroit a nyugati haláltáborok felé, Do ugyancsak ozon az uton hajszolták mártírhalálba a magyar haladé politikusok és irók számos kiválóságát és a névtelen magyarok a nép fiainak meggyötört tömegei - Ma kettőzött éberséggel Őrködünk ennél a kapunálf nem engedhetjük meg, hogy ebbe az országba nógogyszer becsem­pésszék a fasizmus őrületes mérgét, bármilyen csábító nyugati álajpAbfim som.' Aki ma nyugaton a magyar demokráciát támadja, az felmentést akar adni a fasiszta gyilkosoknak. Mi m som síkosunkból nyugat haladó erőitől. , .' . ; . ... * . . «3k>l LY, azt is tudjuk, hogy obben a h-rcban legfőbb támaszunk a Szovjetunió, anoly nencsak a háborúban vivott meg nom alkuvó harcot a fasizmus ollón, hanem na is, /nnilaor az uj fasis­nus feltámadó erői ismét fenyegetik a haladó emberiség békéjét ­fejezte be beszédét Ortutay Gyula kultuszminiszter. /MTI/ M «« / oz ^ teszi, A szabadságharc hősi halottainak pákozdi emléldinnepe Di/Hné/Ko Gá Száz évvel ezelőtt 1848 szeptenber 26-án Pákozd mellett vivta meg első győzelmes ütközetét Kossuth fiatal honvédsége a kamarilla bérencének, az áruló horvát bán Jellaslchnak csapataival. A dicsőséges győzelem hősi halottainak emlékét hirdeti a Pákozd község határában felállított emlékmű.' Ehhez az emlékműhöz zarándokolt el vasárnap az egész ország, hogy lerójja kegyeletes háláját a szabadságharc e hősei előtt, A vendégeket: a kormány, a honvédség, a rendőrség, a Szabadságharcos Szövetség és a társadalmi szervozetok küldötteit, vala­mint a környező falvakbél sürü sorokban érkozö ünneplőruhás férfiakat és asszonyokat fellobogózott Vházai között várta Pákozd népe, I /folyt.köv./

Next

/
Thumbnails
Contents