Zay Sámuel: Falusi orvos pap

Elö-beszéd

femmit nem gondolhattam, mint azt, hogy a’ T. Papi Rendnek ad­jak valamely Orvos munkát a’ ke- zébe, mind azért, mert Pap min* denütt van, mind azért, mert leg- elébb-is a’ Papnak adják hírül á% nyavalyát, 6 hozzá folyamodván a’ Lelki fegcdelemért, mind pedig végezetre azért , mivel a’ népnek legnagyobb bizodalma van a’ Pap­iához. Kéfzítettem - is , jó Szívű " r rj * - \ Nemzetem! a’ te javadra egy Falusi Orvos Pap nevű könyvet. Sinor mér­tékül munkámnak válafztottam va­lami Német Orfzági Orvos Doktor Krause J. Úrnak munkáját, mel- lyet igen fok helyen a’ maga egéfz vóltába meghagytam, imitt amott fcelőlle kihagytam , másutt pedig , rajta ív ELŐ-BESZÉD.

Next

/
Thumbnails
Contents