Zay Sámuel: Falusi orvos pap

Elö-beszéd

rajta javítottam; majd ismét meg* tóldottam. A’ második réfztől fogva mind végig magam iminnen amon- nan öfzve fzedett munkája, és véle-, ménje. Amaz a’ mefzfze terjedő, és Tudós Német Orfzágba kevés idő alatt háromfzor nyomtatódott - ki erről pedig ezután ítél még a’ Vi­lág. A’ munkáról való ítélet tétel­be azt tartsd - meg, Érd. Olvasó , hogy leginkább a’ falukon uralkod­ni fzokott vefzedelmesebb nyava­lyák íratnak-le benne, és azoknak a’ kevesebb Orvosi tudománnyal bí­ró emberek által-is lehető Orvos­lása adatik elő, legalább addig, míg a’ rendes Orvos elérkezik. A’ rend, a’ mellyet benne tar» tottam , ez, hogy leírtam legelő* X £ fzor ELŐ-BESZÉD. ▼ V»

Next

/
Thumbnails
Contents