Regnault Victor - Nendtvich Károly: A vegytan elemei (Pest, 1854)

Harmadik szakasz. Az életmüves vegytan (Organica Chemia) - G. Illó olajok és gyanták

áll a salicyles savhoz, mint a benzoésav a keserű mandolaolajhoz. A salicyles és salicylsav a salicyl nevű radikálnak két külön oxydfokozata. A salicyl C14H502 vegyjel szerint van alkotva s így lesz a salicylessav alkotása C14.H502 -f-0 —|— 110 a salicylav alkotása C14H302 -f- 03 -f- HO. Ebből elégképen lesz magyarázható a különbség, mely a sa­licylessav és az avval isomer benzoesav között létezik. Salicin. 6ogHjgOj^. 754. A salicin a fűzfahéjnek egyik alkatrészét teszi, mely­ből nyerhető, ha a fűzfabéjt vízzel kifőzzük, a főzetet ólomoxyd hozzáadás mellett sűrítjük, s a feloldott olmot hydrothiongáz se­gítségével kiválasztjuk. A salicin ekkor a sűrű oldatból színtelen jegecekben válik ki, melyeknek keserű izök van, forró vízben könnyen oldhatók, de hidegben nehezen. Szintúgy könnyen old­hatók alkoholban, de oldhatlanok aetherben. A concentrált kénsav a salicint vérvörös színnel oldja fel. E hatása a kénsavnak annyira kitűnő, hogy a salicin jelenlétét ez állal a fűzfa vagy jegenyefa héjján mindjárt megismerhetni, ha azt concentrált kénsavval kissé megáztatjuk. Ila a salicin emulsinnel (synaptas) jő érintkezésbe, az amyg- dalin módjára egy külön anyaggá, melyet saligeninnek nevez­tek és szőlőcukorrá (Glycose) bomlik fel C26II18014:-J-2H0 = Ci4H804 -|- C12H12012. A saligenin föleresztett kénsavval kezelve saliretinbe C14H6ü2 változik át, mely mint gyantás anyag kiválik. A salicin hasonló módon kezelve saliretinné és szőlőcukorrá bomlik fel. Ha 1 r. salicint 10 r. salétromsavval elegyítünk, végre fel­olvad benne, s kevés nap múlva fehér tüképü jegecek válnak ki, melyek helicinnek neveztetnek. C26H160142H0. Ez me­leg vízben és alkoholban könnyen oldható, de oldhallan aether­ben. Savak és égvények által, főleg pedig emuisin vagy serélesztő által salicylessavvá és szőlőcukorrá bomlik fel. C26Hi6014:-f-2H0 = Ci2H12012. 755. A salicinhez némileg hasonló a populin C40H22016 -|-4H0, mely a salicinnel együtt a jegenyefa héjjában és levelei­ben találtatik. Bariumoxydhydrátoldattal főzve salicinné és benzoé- savvá bomlik fel. — Salétromsavval kezelve, 2 vegysuly hydrogen 536 Salicin.

Next

/
Thumbnails
Contents