Regnault Victor - Nendtvich Károly: A vegytan elemei (Pest, 1854)

Harmadik szakasz. Az életmüves vegytan (Organica Chemia) - G. Illó olajok és gyanták

535 elveszti, ha 60 foknyi meleg vízzel megöntjük. Ekkor t. i. össze- menvén (gerinnen) vízbeni oldhatóságát elveszti. Innét magyaráz­ható, miszerint a keserít mándola korpáját, ha belőle az illő olajt akarjuk nyerni, 60-ik fokon túl hevített vízzel megönteni, vagy rögtön a keveréket a forrásig hevítni nem szabad, hanem hogy célszerű, ha a mandolapépet mintegy 30 fokra hevítve egy ideig állani hagyjuk, hogy az amygdalin teljesen felbomoljék. A spiräa illó olaja. Salicyles sav. C14H503,H0. 752. Ha a spiräa ulmaria virágjait vízzel keverve destillátió alá vetjük, egy krystályos, camphornemü testet, egy folyó a ter­pentinolajjal isomer illó olajt és egy más, a víznél nehezebb, te­hát abban alásülyedő olajt nyerünk, mely kiválólag spiräa olaj­nak neveztetik. Ezen olaj nincsen azonban már készen a spiräa virágjaiban, miután azokat alkohollal lehet kezelni, a nélkül, hogy valamit is nyernénk belőle. Úgy látszik ennélfogva, mintha ez olaj hasonlóképen képeztetnék, mint a keserű mandolák olaja, ek­kor t. i., ha a virágokat vízzel megöntve egy ideig állva hagyjuk, és ezután destillátió alá vetjük. Szintúgy nyerhető ekkor is, ha 3 r. sáliéin t és 3 r. kelted chromsavas kaliumoxydot, 36 r. vízzel és 4V2 r. kénsavval megöntve, destillátió alá vetünk. Tiszta állapotban színtelen folyadék, mely a levegőn veresre festetik, szaga hasonlít a keserű mandolákéhoz. 196—ik foknál forr. Fajsulya 1,173. Vízben alig oldható, de könnyen oldható alkoholban és aetherben. Ezen olaj azonban aljakkal vegyülvén, krystallisálható sókat alkot, tehát savtulajdonokkal bír, s miután a salicinből is nyer­hető salicyles savnak (salicylige Säure) neveztetik. A mi e savnál leginkább feltűnő, az, hogy teljesen isomer a benzoesavval, mellyel nem csak vegyjelére, de gőzének sűrűsé­gére nézve is megegyezik. Valamint a benzoésavnál, úgy lehet a salicyles savnál is a hydrogent részben chlor vagy alsalétromsav által helyettesíteni, mi által monochlorsalicylessav 4H4C103 és nitrosalicy- 1 e s s a v C14.H4(No4-)03 képeztetik. 753. Ha a salicyles savat kalihydráttal hevítjük, két vegys. oxygent vészén fel, és más savvá változik át, melyet salicylsav- nak neveztek el. Alkotása C14H505. A salicylsav ennél fogva úgy A spiräa i 11 ó olaja. Salicyles sav.

Next

/
Thumbnails
Contents