Kis Dongó, 1963 (24. évfolyam, 3-24. szám)

1963-02-05 / 3. szám

Fagyos, téli hideg idő. Már a könyökünkön kinő; De azért nem búslakodunk, Mert Kis Dongót olvashatunk! KI DIKTÁL? — Nos, Bendegúz, hogy vagy megelégedve a gépiró kisasz­­szonyoddal. Még mindig olyan ügyesen ir, ha diktálsz neki? — ó nem, — mondja Ben­degúz letörten, — most már ő diktál nekem. — Hogy-hogy? — Feleségül vettem... FELTÉTEL — Szóval fiam, te meg akarsz nősülni... — Szól az apa szigorúan, nősülni akaró, éretlenfejü fiához, — s eltudsz te tartani egy nőt? — Hogyne! ... Ha az illető elég gazdag! . . . víífce.­. CSAK AZT NEM — Mond Tihamér, meg tu­dod te borotválni magad úgy, mint egy borbély? — Azt hiszem igen ... csak nem tudom közben körüljárni magam, mit ahogy a borbély teszi. VONATON Kalauz: Kérem, ez gyorsvo­nat és az ön jegye csak sze­mélyvonatra szól. Utas: Mit bánom én, men­jen lassabban. GONDOLJON az óhazában szenvedő véreinkre! Hír, Cs. KisIüongó CLEAN FUN ———— Vol. 24. évfolyam. o^Sg§|fc> 51 — Detroit, Michigan — 1963 február 5. — 3. szám. — Kérek valami jó italt, — szólt a vendég belépve a fa­gyos utcáról az italmérőbe. — Milyen fajtát parancsol? Adjon abból, amiből ez az ember ivott, — mutat a ven­dég egy elázott honfira, aki már négykézláb közlekedett az asztalok alatt.-rajé»!­ISKOLÁBAN — Tóni fiam, mondj egy mondatot, amibei a ló benne foglaltatik. — A ló kocsit húz. — Jól van fiam, és most mondd ezt parancsoló mód­ban. — Gyi, te fakó! TESTHEZÁLLÓT Egy jó kocsit akarok venni, — állit be egy idősebb ember az autókereskedőhöz. Milyet parancsol? Talán egy modern, hosszú kocsit, amilyenek most divatosak? — Hát, hogy őszinte legyek, a kocsi nem nekem kell, ha­nem a feleségemnek, ő meg alacsony és kövér, junó, szélte­­hossza egy... Ezen az alapon tehát adjon nekem egy olyan rövid és széles autót, amibe az asszonyt bele tudom gyö­möszölni.---------6 ------------­névmagyarosítás — Tudod-e mire magyaro­sítottuk Sztálin nevét? — No? — Dunaújvárosi József. GYEREKSZÁJ Papa: Tiborkám, mondd mi szeretnél lenni, ha megnősz? Tiborka: Nevelőnő szeretnék lenni, hogy a Tóni bácsi en­gem is vigasztaljon, ha anyuka megszid. JÓ JEL.• . Mr. Szivacs kisfia berohan a szobába: — Apuka! A szomszéd Boros bácsi arra kér, adjál neki köl­csön egy dugóhúzót. — Mondd meg neki kisfiam, hogy mindjárt magam viszem át neki. MERT MOST ZSIVÁNY Egy gazdag ember utazik keresztül egy sürü erdőn. Egy­szerre csak egy toprongyos ci­gány lép elő a bokrokból és megállítja a kocsit. — Mit akarsz, more, — kiált rá a földbirtokos. — Pinzst, vágy bagót! ... Ázstán tessen mán rettegni ti­­lem egy kicsit, csókulom ázs esses kezsit-lábát, mert in most zsivány vágyok. Új­pesti KÁVÉHÁZBAN — Mond, kérlek, megtud­nád-e határozni egy rövid tar­talmas mondatban, hogy mi az abszolút kommunizmus? — Hogyne, kérlek. Az abszo­lút kommunizmus az, amikor mindenkinek mindenből elege van. Egy szerény négy dolláros ajándékkal egész évre örömet szerez és szórakozást nyújt rokonának vagy jóbarátjának, ha megrendeli ajándékul a “KIS DONGÓ"* NŐI KLUBBAN Szónok: ...Mert kérem, ked­ves hallgatóim, higyjék el, hogy némely férfi nekünk nőknek köszönheti érvényesü­lését és hírnevét! ... — Bizony úgy van, — szól közbe egy erőteljes hang — például Ádámról ma sem tud­na a világ, ha Éva nem kínál­ta volna meg almával! ...----------(~>9?-------------­W ■> Gizuska: Papa kérlek, mond mennyi pénzt kaphatok tőled kelengyére? Apa: Drága gyermekem, hi­szen azt sem tudom, hogy te egyáltalán menyasszony vagy? Gizuska indignáltan; Ugyan apa!... Hát te nem is olvasol újságot?... AZ IS JÓ — Gyerekek, holnap a tyúk­ról és a tojásról fogunk tanul­ni, — mondja a falusi tanító a nebulóknak, — mindenki hozzon magával egy tojást! .... A kis Peti gyerek feláll: — Tanító bácsi kérem, ne­künk nincs tojásunk, csak zsí­runk ... — Az is jó lesz, — intett a tanító — csak hozzad!----------------------------0* NAGY EBÉD UTÁN Vendég a házigazdához: Tu­dod, milyen nagyszerű volt a gomba, amit ettünk?! De te miért nem ettél belőle? — Az kérlek úgy van, hogy a feleségem nem tudja a mér­ges gombát a jótól megkülön­böztetni s ezért csak a vendé­geknek adunk belőle.

Next

/
Thumbnails
Contents