Kis Dongó, 1962 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1962-01-05 / 1. szám

JÓ MEGOLDÁS — Feleségem kijelentette, hogy karácsonykor biztosan számit valami ajándékra. Va­lamit a kezének és valamit a nyakának. — Na, és hogy oldottad meg? — Vettem neki egy darab szappant..------------------­MÁR KEZDI Az elemi iskolában. — Van neked is bátyád? — Van, hát. — Hány éves? — Azt nem tudom ... de már káromkodni kezd! AZ OK Benőke érdeklődik a papájá­nál: — Hogyan van az apukám, hogy nálunk már délután hat órakor volt a Jézuska, az ötö­dik emeleten Pistáéknál pedig csak nyolc órakor? — Biztosan elromlott a lift — felelte szemrebbenés nélkül az apja.--------------------------­Ö SE SZERETTE Tanitó: Miért vezette Isten Józsefet a szenvedés iskolájá­ba? Tanuló: Mert József sem akart magától az iskolába menni. GONDOLJON AZ ÓHAZÁ­BAN SZENVEDŐ VÉRE­INKRE! Isten áldásában gazdag, békességes, boldog ujesztendőt kíván kedves Olvasóinknak és minden magyar Testvérünknek Bédy Lajos szerkesztő és családja (*OL FENYEGETÉS — Ha nem tudja elaltatni Johnnyt, talán jó lenne, ha fel­mernék hozzá, énekelni vala­mit neki? Dada: Már megfenyegettem ezzel is, de nem használ.--------------------------­A BETEG KARDNYELO Orvos: Semmi kard barátocs­­kám, szuronyt is mennél keve­sebbet, zsebkést, kötőtűt és du­góhúzót ezentúl is mindennap nyelhet.--------------------------­AZ IS EGY BOLDOGSÁG ? Kérdezik a fiókparaszttól, hogy miből áll az ember bol­dogsága? Feleli rá: — Az ember boldogsága ab­ból áll, ha pálinkát ihatik. — Ki mondta néked ezt a bo­londot? — Hát az édesapámtól hal­lottam, azt mondta őkelme, hogy akkor boldog, ha teleihat­ja magát. ELŐFELTÉTEL Tanitó: Hát te kis fiam meg tudnál-e bocsátani ellen­ségednek? Kis fiú: Ühü! Pláne, ha erő­sebb volna nálam. NEM VIHETED Iluska a karácsonyi ünne­pek előtt hazafelé megy a var­ró-iskolából. Sikos lévén az ut, édesnayja elébe ment és vinni akarta kézi kosarát. — Nem, azt nem viheted, édes mamám, — mondá a kis leányka ijedten, — a pénztár­ca van benne, amit karácsony­ra csináltam neked, és még meglátod idő előtt. DOLGA VAN Mama: Eredj fel Marcikám a bátyádhoz, mondd meg neki, jöjjön le hozzám a kertbe. Elszalad a fiú és hamarosan visszajön, mondván: — Nem jöhet! — Miért nem jöhet? — A kanapén fekszik és azt mondotta, ne bántsuk most, mert dolga van. Emészt. Egy szerény 4 dolláros ajándékkal egész éven át örömet okoz és szórakozást nyújt rokonának vagy jóbarátjának, ha megrendeli ajándékul a KIS DONGO”-t EZ IS OK Mr. Rezes az autóbuszállo­máson találkozik barátjával és kérdi tőle: — Mi történt veled, Keszeg, miért vagy olyan bosszús? — Hogyne bosszankodnék, válaszol Keszeg, — itt unal­mamban vicceket mesélek ma­gamnak, de már mind isme­rem.---------------------------------­Egy beszeszelt autóvezető el­vesztve uralmát a kormány fe­lett, hatalmas lendülettel bero­hant egy utmenti házba és a living room közepén állt meg. Mivel érthetően nagy zavarban volt, csak ennyit tudott ki­nyögni: — Bocsánat, miszter, elté­vesztettem az irányt, Buffalo­­ba akartam menni. A házigazda felnézett az új­ságból és nyugodtan igy szólt: — Látja, ott a konyhában a jégszekrényt? . . . Ott fordul­jon balra és ha igy igyekszik, egy-két óra alatt oda is ér.---------------------------------­INKÁBB A SZOBALÁNYT — Anyukám — mondja egy kis leányka, mikor anyja ismét egyszer gyermekágyban feküdt, ha te elmész apukával és hoz­tok egy kis babát, mindig be­teg leszel a nagy úttól. Kérlek anyukám, ne menj el máskor apukával, küldd inkább a szo­balányt! ^OLDOG ÚJÉVET kivánunk kedves Olvasóinknak !

Next

/
Thumbnails
Contents