Kis Dongó, 1960 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1960-01-05 / 1. szám

MELYIK VÉGÉNÉL? Az esküvői szertartás után a pap megveregette a vőlegény vállát és biztatta: — Fiam, bajaidnak végénél vagy. Egy év elteltével találkozott az ifjú férj a pappal, akit ve­réssel fenyegetett. A pap ré­mülten kérdi a szörnyű harag okát, mivel ő arra semmi okot nem adott. — Mikor megesketett — mondja a férj a papnak, — az­zal vigasztalt, hogy bajaimnak a végénél vagyok. — Igen, csak azt nem mond­tam, hogy melyik végénél — válaszolt szelíden mosolyogva a pap.-------■*) £ *>,--------­FALUHELYEN — Mondja csak, mennyi te­jet ad ez a tehén, — kérdi egy városi ember a farmerleányt, aki egy tehenet fej. — Nem ad az kérem egy cseppet sem. Úgy kell elvenni tőle. w w EGY SKÓT SÍRFELIRATA ! György mig élt, csak kapni szeretett, Ingyen semmit se tett. Most fáj neki, hogy e feliratot Ingyen olvashatod.--------------------------­GONDOLJON AZ ÓHAZÁ­BAN SZENVEDŐ VÉRE­INKRE! ———■ »CLEAN FUN ————— Vol. 21. évfolyam. — Detroit, Michigan — o^g|g?-s> 51 1960 január 5. — 1. szám. BOLDOG UJESZTENDOT KIS DONGO Szerkesztősége és Kiadóhivatala AZ ELŐKELŐ NÉV Késő éjszaka egy igen előke­lő, de teljesen leszegényedett partogál nemes keres szállást. Bekopogtat az utmenti vendég­­fogadó kapuján, de senki sem jelentkezik. Végre hoszas zör­­getés után, az emeleti ablakon kidugja valaki a fejét. — Ki az? — kérdi egy álmos hang. — Én,, Juan Gonzalo Vascon­­celos Acuna Riveiro Bandeira Pimentel Enrikuzó Saldaua Mendes Leal Vilanova lovag vagyok — mutatkozik be. — Jaj! — kiált a pincér, — annyinak nincsen hely — és becsapja az ablakot.---------------------------­w w ELTŰNT . . . — Igen fájt a fejem és be­mentem a patikába aszpirinért — beszéli egy ember a másik­nak, — és mire kijöttem nyom­talanul eltűnt . . . — Mi?... A fejfájása? — Nem, a kerékpárom . . .-------------------------­TÖRTÉNELEMÓRÁN . . . Szent Istvánt 1001-ben kenték fel a trónra. VÉDEKEZÉS — Leányom, mit láttam?!!! Megcsókoltad Miskát? . . . — Igen, mama ... De ... ő kezdte!--------.-síi -------­ÉVFORDULÓ — Kinek viszed ezt a szép tortát tiz gyertyácskával? — A feleségemnek. Ma van születésnapjának évfordulója. — Miért van akkor csak tiz gyertyácska a tortán? Hiszen idősebbnek kell lennie, mint tiz évesnek. — óh, ma van tiz éve, hogy 30 éves lett. Tudod fiatalítja magát.--------------------------­MUNKANÉLKÜLISÉG MEGOLDÁSA Egy előkelő társaságban az urak a munkanélküliségről vi­tatkoztak és különböző megol­dásokat kerestek. Egy hölgy közbeszólt: — óh, én egyszerűbben tud­nám megoldani azt a kérdést. — Nos, hogyan? — kérdezték nagy érdeklődéssel. — A világ összes férfiait és nőit két szigeten helyezném el. Külön a férfiakat és külön a nőket. . — No és mi lene akkor? — kérdezték meglepődve az urak. — Mi lenne? ... — mosoly­gott a hölgy. — Mind két ré­szen lázasan megindulna a csónaképítés. — Szomszéd, olvassa el fiam levelét, én nem tudok olvasni. A szomszéd olvas: És most, apám, egy titkot árulok el ne­ked, igy levélen keresztül, hogy ne hallja senki. — Hé, ne tovább . . . Odamegy a szomszédhoz, két ujjával bedugja annak két fü­lét, azután int neki, hogy: Most olvasd tovább. MÉSZÁROSNÁL — Legyen szives vágjon le egy darabban húsz font húst. — Tessék, levágtam, becso­magoljam, vagy hazaküldjem? — Óh, felesleges. Csak azt akartam látni, mennyi húsz font hús, ugyanis fogyókúrán vagyok és éppen húsz fontot veszítettem testsúlyomból..--------------------------­A “KIS DONGÓ” előfizetési dija egy egész évre — csekély 3 dollárba kerül!

Next

/
Thumbnails
Contents