Kis Dongó, 1956 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1956-01-05 / 1. szám

CLEAN FUN Vol. XVII. évfolyam. — No. 1. Detroit, Mich., Cleveland, O. 1956 január 5. 51 UJESZTENDŐRE Tiéd az áldás, tisztelet Mennyei Szent Atyám, Hálaimát mondok Neked Az újév hajnalán. Te adj erőt, hogy folytassak Szép tiszta életet, Hogy mindenben elnyerjem Uram, tetszésedet. Ha bu, bánat ér vigaszért Emelj az égre fel, S imátlanul, rosszasággal, Egy nap se vesszen el.--------------------------­AZ ÉNEKESNŐ — Na, mi a véleménye a han­gomról, — kérdi Mariska, aki egy szingazgatónál énekpróbá­ra jelentkezett és énekelt neki. — Mit mondjak? — Mit gondol, betölti a han­gom majd a termet, aniikor énekelek? — Mi az, hogy betölti? Ki fogj« üríteni, mert ha énekelni fog, senki sem marad a terem­ben.--------------------------­im ÖSSZESZÓLALKOZÁS — Mi bajod, férjecském? Egészen gyűrött, tépett vagy7. — A nagy forgalomban ösz­­szeszólalkoztam egy fickóval a hajtás miatt. — Miért nem hívtál rendőrt? — Hiszen éppen a rendőr volt, akivel összeszólalkoztam.--------------------------­UDVARIAS VENDÉG A vendégló's megragadja a fizetés nélkül elillanni akaró vendéget: — Hova megy Ön; még nem fizetett? — Meg akartam önt kímélni a kidobás kellemetlenségétől.--------------------------­AZ ISZÁKOSOK — Mit szólsz pajtás, megdrá­gul a viz. — Mi az? VIGYÁZAT, MÁZOLVA Egy jókedélyü öregedő ma­gyar özvegyember erősen festi a bajuszát, mert udvarol egy fiatal özvegyasszonynak s fia­­talabbnak akar ő is látszani. A napokban megszólította egy barátja: — Te body, ne fesd a baju­szodat, mert látszik, hogy fes­ted. — Látszik? Hol? — Az özvegyasszony nyakán.--------««<3 (:■>*»-------­KEDVES CSALÁD MOZGÓSZINHÁZBAN Egy kövér és nagy kalapos hölgy mögött ül egy kis lány és ott. folyton izeg, mozog. — Mi az, kis lányom, nem látod a képet tőlem? — Nem, semmit sem látok. — Akkor nézzél engemet s ha látod, hogy nevetek, hát nevess te is.--------’<S § -------­MENTEGETŐDZÉS — Mari. azt láttam, hogy ma a grocervs legény megcsókolta magát. — Igaz. Mrs. Smith, de ne tessék tó'le rossz néven venni, a tejes ember volt a hibás. — Hogyan? — Hát ő adta a rossz példát, meri tegnap ő csókolt meg.--------<^§5^-------­HÁNY ÉVES? — Igaz, hogy Elza 21 éves? Tegnap kérdeztem tőle s eny­­nyit mondott. — Biztosan igaz, mert ne­kem már évek óta ennyit mond, amikor kérdezem tőle.-------------s 5 r' &-•----------­RÖVIDEN — Hova mész? — Halászni. — Te? Halászni? Miért? — Halért.-------5^----------­TALÁLÓS KÉRDÉS — Mi egy láncüzlet? — kér­dik az agglegényt. — Az anyakönyvi hivatal, ahol a házasságot kötik, mert ott láncolják a szegény férfia­kat egy életre egy nő oldalá- ; hoz, — feleli egy megrögzött, agglegény. — Milyen asszony vagy te. semmivel seni vagy megeléged­ve. — Akik látják, hogy hozzád mentem nőül, azt mondják, hogy nagyon szerény vagyok, mert egy ilyen emberrel elé­gedtem meg. JÓ TANÁCS Orvos (vadászaton az er­dészhez) : Ez már mégis rette­netes! Egyetlen nyulat sem tudtam elpusztítani. Erdész: Tudja mit, doktor ur? Rendeljen valami orvossá­got a nyulaknak.--------------------------­TUDHATTA VOLNA — Igaz az, hogy7 ebben a vá­rosban olyan sok nagy ember született? — Soha egy sem. Itt mindig csak egészen apró kisdedek születnek. A HEGYEK VESZÉLYEI — Igaz, hogy Pista egy tu­rista-kiránduláson eljegyezte magát. A lapban nem olvas­tam róla semmit. — Nézz csak utána a “Hegy­mászás áldozatai” rovatban.--------a?------------­A nőket igazában legjobban j csak a cipészek ismerik s i mondják, hogy a legnagyobb I kínokat a nők viselik. PÉNZZAVARBAN — Segítsen ki egy pár dollár­ral, mert a bankomtól nem tu­dok pénzt kapni. — Hát miért nem ad a bank ja? — Mert nincs betétem.----------r" ---------------­ELFELEJTETTE — Jaj, mama, egészen el­felejtettem, milyen érzés az, amikor az ember repül. — Pista, miket beszélsz, hi­szen még te nem repültél. Nem szabad hazudni. — De mama, hát nem te jnondtad, hogy a gólya hozott engem?--------------------------­MAI LEÁNYOK — Mondja csak kedves Anna, magát csókoltam meg a sötét folyosón? — Hány órakor?--------------------------­A PILLANATFELVÉTEL — Nézd férjecském, milyen szép fényképet készített rólam a barátnőm. Pillanatfelvétel volt. — Gondoltam mindjárt, hogy pillanatfelvétel volt, mert a szájad csukva van ... Mert te egy pillanatnál tovább nem tudod a szádat csukvatar­­tani. *• MEGJELENT és kapható “A SZÍV” 1956 évi NAPTÁRA Rendelőlap az 5-ik oldalon. * A már megrendelt naptárak szétküldését megkezdtük!

Next

/
Thumbnails
Contents