Kis Dongó, 1953 (14. évfolyam, 2-24. szám)

1953-01-20 / 2. szám

• CLEAN FUN Vol. XIV. Évfolyam — No. 2. Detroit, Mich., Cleveland, 0. 1953 január 20. ®I1§1^> 51 KOLDUSOK NEM BIZTOS Vidéki sétatéren fiatal dajka babakocsit tologat. Öreg házas­pár gyönyörködik a kicsikében. — Ó, micsoda remek gyerek. Kié ez a cukros kis baba? — Nem lehet tudni, kérem. A gazdáim válópöre még nem ‘fejeződött be s nem tudom ki­nek ftéli a biró a csecsemőt. ÁLLÁSTKERESÖ — Ön alkalmazást keres ná Ilink. Volt már alkalmazásban valahol? — Igen. — Miért vesztette el az állá­sát? — Betegség miatt. — Sokáig volt beteg? — Nem voltam beteg, hanem la főnököm elküldött azzal, hogy már beteg lett miattam.--------------------------­FÉLREÉRTÉS * T Rendőr: Maga gázolta el ezt az embert? Soffőr: Igen. Rendőr: Mutassa az engedé­lyét.--------------------------­GYERMEKSZÁJ — Hogy kérdezhetsz ilyent) Jancsi? — Csak, mert ő maga mond- j ta, hogy te őt állandóan fejed, i AFRIKÁBAN —­— Szereted-e az ellensége­det? — kérdi a missziós atya) Afrikában a szerecseníől. — Nekem nincs ellenségem, | — mondja a szerecsen. — Hogy-hogy nincs? — Mind megettem őket. A fogházőr egy rabbal vitá­zik. A rab önérzetesen vágja oda az őrnek: — Maga akar engem fenye­getni? Hiszen magát minden­nap elbocsáthatják innen, de engem csak öt év múlva A PAPAGÁLY — Vettem a feleségemnek születésnapjára egy papagájt. — Tud jól beszélni? — Azt még nem tudom. Csak egy hete van még otthon. Az­óta még nem jutott szóhoz a feleségemtől. HAZASSÁGKÖZVETITŐNÉL — Szeretnék férjhez menni, ide csak- olyan férfihez, akinek 18-as nyakbősége van. — Miért épen 18-as? — Mert a megboldogult első uram után rengeteg ing ma­radt hátra. — Miért vágsz olyan szomorú arcot? — kérdi egy üzletember a másikat. — Szörnyű kellemetlenségért. Hallottam, hogy az egyik hite­lezőm nemsokára tönkremegy. Most nézhetek más hitelező után. IGAZMONDÁS — A múlt héten olyan hideg volt, hogy a kutyák még a far­kukat sem csóválhatták. — Miért? — Mert olyan merevre fa­­. igyott,, hogy letört volna, ha csóválták volna. TŰNŐDÉS — Érdekes foglalkozása van a fogorvosnak. — Miért érdekes? — Másnak fogát huzza ki, hogy legyen harapnivalója.--------------------------­JÓ ÖTLET Az egyik vendéglős a követ­kező elmés feliratot függesz tette ki a vendéglője ajtajára: “Ha vendéglőmből megelé­gedve távozott, kérem, hogy jöjjön el máskor is. Ha pedig nem volt megelégedve, legalább ellenségeit küldje ide”. -----------vs 5 5 -----------SZILVESZTER ÉJJEL — Öleljük meg egymást, Jós­kám. az év utolsó percében. — Nem bánom, csak vigyáz­zon valaki, hogy meg ne álljon az óra. .. ISMERIK EGYMÁST Két üzletember találkozik. Elpanaszolják bajaikat. Azt mondja az egyik: — Kénytelen leszek megvál­ni g társamtól. Nem tud sem­mit. A másik megnyugtatja: — Szerencsés ember vagy. Én kénytelen vagyok megtar­tani a társamat, mert nagyon sokat tud.-----------va'-j ----------­EMLÉKEZTETÉS Az iró: Az emlékirataimon dolgozom. Már nagyon messze tartok. A barátja: Oh! Eljutottál már talán ahhoz az időhöz, amikor öt dollárt adtam köl­csön neked?--------------------------­AZ ISZÁKOS ÉS A BETÖRŐ — Hej, mit csinál itt? — kérdi a késő éjjel hazajövő férj egy batsuval felpakkolt betörő­től, aki éppen készül távozni a lakásból. — Hallgasson, — válaszolja a betörő, mert ha egy kukkot is merne szólni, felébresztem a feleségét, aki az Ön fogadta­tására, már a seprüt az ágya mellé készítette.

Next

/
Thumbnails
Contents