Kis Dongó, 1950 (11. évfolyam, 1-16. szám)

1950-01-05 / 1. szám

EGY BETŰ MIATT — Hallom visszament a parti, pedig tudom, hogy erősen ud­varoltál Marcsának? — Igen, mert a Marcsa na­gyon szófukar. — Hiszen az nagyon jó egy lánynál, ha nem sokat beszél. — Csakhogy Marcsa mind­össze három betűt volt hajlan­dó szólni, mikor én négyet kí­vántam tőle. — És pedig? — Mikor feleségül kértem, azt mondta NEM, pedig én IGEN, azaz egy betűvel többet vártam tőle. MODERN LEÁNY — Igazán nem szép Mancika, hogy nekem azt ígérte, hogy örökké szeretni fog s most hal lom, hogy Pistával csókolódzott. — Ez igaz. — Hát igy tartja be az ígére­tét? — Igen, mert Pistának is meg­ígértem, hogy örökké szeretni fogom. Tehát nincs oka szemre­hányásra, mert magát is, Pis­tát is örökké fogom szeretni.--------**§£**-------­GYERMEKSZÁJ — Mondd kisfiam, ismered már az órát? — kérdi a nagy­néni a kis hároméves fiúcskát. — Az órát ismerem, de a rajta lévő számokat még nem, — feleli a kisfiú.--------'-a § -------­MAI GYEREK — Azután, tudod-e miért ver­telek meg? — kérdi az apa fiá­tól, aki rosszalkodott. — Igen, papa, azért mert erő­sebb, mint én vagyok, — feleli a fiú.--------------------------­AZ ÉLETKOR — Tegnap beszéltem Klári­val s azt mondta, hogy 20 éves. Lehetséges ez? — Elhiheted neki, mert ne­kem már 10 év óta mondja, hogy 20 éves s igy tudnia kell. ^riPAM FUN — ——— ..................................................................................................11 ■ i -Yol. X. évfolyam. — No. 1. Detroit, Mich., Cleveland, 0. 1950 január 5. — Hogy van a kedves fele­sége? — Jól. Egész nap zongorázik. — És a kedves fia? — Ő is jól, egész nap hegedül. — Hát a kedves leánya? — Kitünően, egész nap énei kel. — És Ön, hogy van? — Én, én meg egész nap fü­tyülök rájuk. NEM VÁR A CSÓKRA — Elhatároztam, hogy mi­­j előtt ezt a házat elhagyom, megcsókolom magát . . . — Rögtön hagyja el ezt a Í rását! Aztán ide azzal a csók7í : kai. HOLLYWOODBAN — És boldog a házasságuk, művésznő? — kérdi a riporter. — Hogyne. Már negyedszer toljuk ki a válópör határide-A FESTŐ ÉS A MODELL — Tegnap a modellem, An­nácska esküvőjén voltam, iga­zán nagyszerű volt. — Hogy tetszett a model­led? — Sohasem hittem volna, ! hogy ruhában is olyan szép.---------------------------­I VÁMHIVATALBAN — Van valami elvámolni va- I lója? — kérdi a vámtisztviselő I egy asszonytól. — Nincs semmi, — felel a i hölgy. — Nincs? Akkor azt kell tar­tanom, hogy az a szőrmefarok,! ami kilóg a szoknyája alól az j Ön farka, — válaszolja a vám tisztviselő, rámutatva a nő szoknyája alá dugott s onnan kilógó ezüstrókaszőrme farká­ra. SZÉKELY BÖLCSESSÉG — Igaz, hogy kendet meg­büntették 25 dollárra, mert po­fonvágta a kocsmában szom­szédját? — A biza, ki is szurkoltam. — Aztán nem sajnálta azt a nagy pénzt kifizetni? — Nem én, mert az a pofon megért nekem száz dollárt.--------vs-j -------­GYERMEKSZÁJ — Mama, a kakas is tojik tojást? — kérdi a kis Annuska mamájától, aki ebédre egy fia­tal kakast hozott a piacról. — Nem, a kakas nem tojik tojást. — Miért? Nem akar, vagy nem tud? A férj meséli a barátjának: — A mi házasságunk utcai ismeretségből fejlődött. — Hogyan? — Mentem a járdán, ő pedig nekemszaladt az: autójával. Hogy ne jelentsem fői, inkább hozzám jött feleségül.--------------------------­ELŐRELÁTÓ / — Miért veszed fel a szem­üvegedet, mikor aludni mész? — kérdi hálótársát egy diák. — Tegnap egy szép leánnyal álmodtam s ha ma éjjel me­gint álmodni találnék vele, jól meg akarom nézni s ahhoz szükségem van a szemüvegre, mert anélkül nem látok jól. Megjelent és Kapható a “KIS DONGÓ” 1950-évi NAPTÁRA RENDELŐSZELVÉNY E LAP UTOLSÓ OLDALÁN. A KUTYA — Hogy vált be a kutyátok? — Nagyszerűen tud ugatni s csak akkor bújik el, amikor idegen jön a házhoz. A SZÍNHÁZI IGAZGATÓ — Mondja, kedves mester, hogy áll anyagilag? Mit vesz ! be a szinielőadásokon estén­­: ként? — Hogy mit veszek be estén­­! ként? — Igen. j — Idegcsillapitó porokat! j Mert nézőközönség nincs.----------sS 3 & j-------­NEM HASZNÁLT GONDOK — Hogy van a feleséged? — Köszönöm, köszönöm. Csak úgy, csak úgy. Sok baja van a fejével. — Ejnye, csak nincs komoly baja? —r. Az nem, ellenben minden héten uj kalap kell neki. Nos, hogy van a beteg? — kérdi az asszonytól az orvos, akinek férjét kezeli. Bevette a férje az orvosságot, amit ren­deltem? — Igen, doktor ur. — És jobban érzi magát a férje? — Nem. sőt sokkal rosszab­bul. — Hogy lehet az? — csodál­kozik a doktor. — Ugv, hogy éjjel álmában kiesett az ágyából s beverte fejét. .

Next

/
Thumbnails
Contents