Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-01-16 / 1. (256.) szám

2 um 2003. január 16. Tisztújítás Decemberben tisztújítást tar- MDF tott a Magyar Demokrata Fó­rum Újpesti Szervezete. Az MDF újpesti elnöke ismételten dr. Chi- kány Gábor lett, az elnökség tagjai: Hock Zoltán, Koronka Lajos, Molloné Balog Éva és Pettkó András. Vásár A Magyar Demokrata Fórum Újpesti Szervezete vásárt rendez 2003. január 20-án, hétfőn, 9-18 óra között a IV., Árpád út 88. szám alatti székhelyén (József Attila utcai sarok). Akciós áron kínálunk aszalt gyümölcsöket, pisztá­ciát, mandulát, kesudiót, diákcsemegét, mazsolát, ételízesítőt, Vegetát, ömlesz­tett és táblás csokoládét. Szeretettel vár­juk az érdeklődőket. az MDF Újpesti Szervezete NÉMET NYELVTANFOLYAM Német nyelvtanfolyam indul felnőttek­nek, középhaladó szinten, heti 2x2 órá­ban. Beiratkozás: 2003. január 21-én 17-19 óra között. Első foglalkozás: 2003. február 4-én, kedden 17.30 órától. Helye: Újpesti Német Kisebbségi Önkormány­zat, 1042 Bp., Nyár u. 40-42. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat V Az országgyűlési képviselők fogadóórái: Csizmár Gábor: • 2003. február 5. (szerda) 17.30 órától Káposztás­megyeri Közösségi Ház • 2003. február 26. (szerda) 17.30 órától Polgármes­teri Hivatal Pettkó András: • 2003. január 23. (csütörtök) 17 órától Polgármes­teri Hivatal V _______________________________________/ A tisztségviselők fogadóórái dr. Derce Tamás polgármester minden hónop 1. szerda 14-16.30 óráig dr. Vitáris Edit jegyző minden hónop 3. szerda 14 órától Hock Zoltán alpolgármester minden hónap 2. szerda 14-16.30 óráig Nagy István alpolgármester minden hónop 1. kedd 14-16 óráig dr. Tóth Krisztina alpolgármester minden hónap 1. kedd 14-16 óráig Sebestyén Béla alpolgármester minden hónop 1. szerda 14-17óráig A tisztségviselők fogadóóráikat a Polgármesteri Hivatalban tartják (IV., István út 14.). A fogadóórákra a Polgár­mesteri Hivatal városközponti (Bp. IV., István út 14.) és káposztásmegyeri (Bp. IV., Hajló u. 42-44.) ügyfélszol­gálati irodáiban lehet bejelentkezni. Az önkormányzati képviselők fogadóórái Evk. a képviselő neve a fogadóóra ideje helye 1. evk. Kövecses Janka (MSZP) minden hónap 1. hétfő 17 órától Német Tagozatos Ált. Isk. 2. evk. Bélán Beatrix (MSZP) január 29-én (szerda) 18 órától Árpád Fejedelem Ált. Isk. 3. evk. dr. Bodrogi Jenő (MSZP) minden hónap 1. szerda 17 órától Árpád Fejedelem Ált. Isk. 5. evk. dr. Tóth Krisztina (MSZP) minden hónap 1. hétfő 17 órától Polgármesteri Hivatal 6. evk. Farkas István (MSZP) január 29-én (szerda) 17 órától Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. 7. evk. Hock Zoltán (MDF) minden hónap 1. szerda 17 órától Polgármesteri Hivatal 9. evk. Sebestyén Béla (MSZP) minden hónap 4. szerdo 17 órától Pécsi Sebestyén Ált. Isk. 11. evk. Egerszegi Krisztina (MSZP' minden hónap 2. hétfő 16 órától Angol Tagozatos Ált. Isk. 12. evk. Nagy István (Fidesz) minden hónap 1. hétfő 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal 13. evk. Szálkái István (MSZP) minden hónap 1. hétfő 17 órától Szűcs Sándor Ált. Isk. 14. evk. dr. Hollósi Antal (Fidesz) minden hónop 2. kedd 18-19 óráig Megyeri Úti Ált. Isk. 15. evk. Pető Gyula (MSZP) minden hónop 1. csütörtök 17 órától Megyeri Úti Ált. Isk. 17. evk. Hőbéné Bálint Andrea (MSZP) minden hónap 1. csütörtök 16 órától Karinthy Frigyes ÁMK Ált. Isk. Listás képviselők: Boruzs András (SZDSZ) minden hónop utolsó csütörtök 17-18 óráig SZDSZ-székház (Berda J. u. 48.) Koczó József (SZDSZ) minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig SZDSZ-székház (Berda J. u. 48.) Kovács Sándor (SZDSZ) minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig SZDSZ-székház (Berda J. u. 48.) Adózási teendők Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét, hogy 2003. január 1-jétől jelentősen módosul a gépjárműadó: 1. ) Az adó mértéke: • egységesen, az előírt adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1000 Ft • motorkerékpár, lakópótkocsi, lakóautó és a sátras utánfutó adója 5000 Ft/év 2. ) Jelentősen módosul a kedvezményi rendszer, például megszűnik: • a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzinüzemű, • az ENSZ-EGB 83.01/C előírásnak megfelelő dízelüze­mű gépjárművek, • az EUR01 (ENSZ-EGB 49.02/A) előírásnak megfelelő te­hergépjárművek, autóbuszok utáni adókedvezmény A hatályban maradó kedvezmények mértéke általános­ságban csökken. 3. ) 2003. január 1-jétöl jogszerűen csak 2000. janu­ár 1 -je után kiadott „zöldkártya” alapján lehet bár­milyen kedvezményt érvényesíteni! A nyilvántartásunkban szereplő adóalanyok a jogszabály- változások alapján módosított adófizetési kötelezettsé­güket tartalmazó határozatot 2003 februárjában kézhez kapják. 2003. év eleji adózási teendők A kerületi önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tar­tozó gépjárműadóval, építmény- és telekadóval kapcso­latosan : 1. ) 2003. január 15-ig (szerda) kell bevallást tenni a 2002. évben tulajdonukba került: • nem lakás céljára szolgáló építményekről (építmény­adó) • azon lakásokról, mely vállalkozás székhelye vagy telep­helye (építményadó)- beépítetlen belterületi földrészletről, telekről (telekadó)- használtan vásárolt gépjárművekről (gépjárműadó) 2. ) Az új vagy újonnan forgalomba helyezett gépjár­művekről a tulajdonszerzést követő hónap 15-ig kell bevallást benyújtani. FONTOS: Az adóztatási feladatokat a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett lakóhely, székhely, telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. Címváltozás esetén az új cím szerinti adóhatóság akkor jogosult adóztatni, ha a címváltozást a forgalmi engedélyben átírták! Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy mindegyik adófajta esetében az adókötelezettséget érintő változásokról (ela­dás, forgalomból való kivonás, lakóhely, székhely, telephely változása stb.) annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelentést kell tenni az adóigazgatási irodán (IV., Ist­ván út 15. tel.: 231-3130, 231-3172, fax: 231-3230). A 2003. évi adófizetési kötelezettségek teljesítési határideje: I. félév március 15., II. félév szeptember 15. Adóigazgatási iroda J Újpest Önkormány­zatának kéthetente megjelenő lapja Kiadja: _ Újpest Önkormányzata XI. évfolyam 1. szám Felelős szerkesztő: Bangha Katalin Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 1041 Budapest, István út 14. Tel.: 231-3160,231-3130/144, fax: 231-3161 Interneteim: http://www.ujpest.hu Szerkesztőségi titkár: Érsek Tiborné Hirdetésfelvevő: Tóth Andrásné Nyomdai előkészítés: Újpest szerkesztősége, Daróczi Zita és Vémi Ildikó Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Balogh Ádám vezérigazgató Internet: www.szikralapnyomda.hu E-mail: szikra.kervigh@szikralapnyomda.hu Terjesztő: DM Hungary Kft, tel.: 318-0969 4 /

Next

/
Thumbnails
Contents