Hírhozó, 2006 (16. évfolyam, 1-11. szám)

2006. január / 1. szám

2006. JANUÁR ÖNKORMÁNYZAT «HIRH0Z0 Több pénz a társasházak felújítására A piac és vásárcsarnok bérleti díjai 2006-tól Havi bérleti díjak (m^lhó) Rákoskeresztúri Vásárcsarnok - piac (nettó ár) Az árusítóhely bérleti díja az elfoglalt terület minden megkezdett m2 -re után: a vásárcsarnokban található üzlethelyiségek esetében 1240 Ft a vásárcsarnokban üzletek előtti árusítóhely esetében 4560 Ft a piac területén az üzletek alatti terület 620 Ft a piacon üzletek előtti árusítóhely 3100 Ft Rákoshegyi piac Az árusítóhely bérleti díja az elfoglalt terület minden megkezdett m2 -re után: üzlethelyiségek esetében 455 Ft üzlethelyiségek alatti terület esetében (a felépítmény nem önkormányzati tulajdonú) 240 Ft üzlethelyiségek előtti árusítóhely esetében 755 Ft Helypénz (m2/nap) Rákoskeresztúri Vásárcsarnok - piac árusítóasztal használata (kivéve: vállalkozó) 260 Ft vállalkozók: meghatározott áruk esetében 1240 Ft őstermelői árusítóasztal havi bérlete 3300 Ft göngyölegben elhelyezett áruval történő helyfoglalás esetén darabonként: rekesz, kiskosár 70 Ft láda, nagykosár, zsák 100 Ft bolgárkosár, hordó, kád 190 Ft földön való helyfoglalás esetén az elfoglalt terület minden megkezdett m2-re után 165 Ft járműről és egyéb szállítóeszközről történő árusítás esetén az elfoglalt terület után 165 Ft élő állatok után darabonként: liba, pulyka, tyúk, csirke, gyöngytyúk 31.25 Ft pelyhes csirke, kacsa, liba, növedék nyúl (5 darabonként) 31.25 Ft Az Újlak utcai uszoda belépődíjai Felnőtt jegy uszodahasználatra (90 perc időtartamra) 710 Ft Felnőttjegy strandhasználatra 710 Ft Kedvezményes jegy 360 Ft Kedvezményes csoportos jegy uszodahasználatra (60 perc időtartamra) 190 Ft Kedvezményes jegy strandhasználatra 360 Ft Felnőtt uszodabérlet (10x90 perc), mely a vásárlás napjától számított 30 napig érvényes 6430 Ft Kedvezményes uszodabérlet 2660 Ft Strand és uszoda felnőttjegy (kombinált jegy, időkorlátozás nélkül) 900 Ft Strand és uszoda kedvezményes jegy (kombinált jegy nyugdíjasok, gyermekek és diákigazolvánnyal rendelkezők részére időkorlátozás nélkül) 550 Ft Kölcsönzőjegy (hajszárító vagy úszósapka) 140 Ft Oktatási bérlet (8x 60 perc) 6000 Ft Éves bérlet, mely a vásárlás napjától számított 1 évig korlátlan belépést biztosít, alkalmanként 90 percig naponta akár többször is 54.620 Ft Éves kedvezményes bérlet (nyugdíjasok, gyermekek és diákigazolvánnyal rendelkezők részére) 22.950 Ft Szolárium (uszoda és/vagy strandbelépővel együtt érvényes, 30 perc) 410 Ft Kísérőjegy csoportonként és nemenként 1 fő kísérő fölött 140 Ft Tavaly először írt ki pályázatot a XVII. kerületi önkormányzat társasházak és lakásszövetke­zetek felújítására. A kerület költségvetésében 200 millió Ft-ot különített el: 100 milliót a panel­pályázatokra, másik 100 millió forintot (30 mil­lió forintot vissza nem térítendő támogatásra, 70 millió forintot kamatmentes kölcsönre) az önálló kerületi pályázatokra. Összesen 44 ház­ban, 3006 lakást érintő, és ezzel mintegy 6000 ember lakókörnyezetét szebbé tevő pályázatra igényeltek pénzt a társasházak. A beadott pályázatokat a Vagyongaz­dálkodási Bizottság pozitívan bírálta el, az igényelt összeg 100%-át megszavazta. 2005. április 6-án jelent meg az a pá­lyázati felhívás, amely a fővárosi városrehabilitációs keretből elnyerhető támogatáshoz kapcsolódott. A pályázat keretében a kerületköz­pontban, a lakótelepen, a főútvonalak mentén elhelyezkedő társasházak és la­kásszövetkezetek pályázhat­tak az épületek közös részei­nek felújítására. A Vagyon­gazdálkodási Bizottság dönté­se után júliusban a fővárosi önkormányzat döntött: a be­adott 19 pályázatból a fővárosi döntés tízhez biztosított támo­gatást, ezért a kerület is csak ezt a tíz társasházat, lakásszö­vetkezetet tudta támogatni. Az erre a célra megítélt, vissza nem téríten­dő támogatás összege 2,574 M Ft. A nyertes pályázókkal a polgármester már megkötötte a megállapodást, a munkák elkezdődtek, sőt, néhány társas­ház esetében már az elszámolások is le­zárultak. Ez a pályázat 916 lakást, mint­egy 1800 embert érintett. Az önálló ke­rületi pályázati felhívás 2005 májusában jelent meg. Sok érdeklődőt vonzott, ezért a beadási határidőt október 28-ra meghosszabbították. - Az első körben 29 pályázat érkezett, melyből 28-at támo­gatott októberi ülésén a Vagyongazdál­kodási Bizottság. Az egy hiánypótlás mi­att visszatartott pályázat a második kör­ben nyert támogatást. A második kör­ben, novemberben elbírálásra került pá­lyázatok mindegyikét - azaz hetet - tá­mogatta a bizottság. A pályázati célok megvalósítására 19.418.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, és 13.641.000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosítottunk - mondta érdeklődésünkre Alexa György bizottsági elnök. A pályázatokon nyert 44 társasházból 40 ún. iparosított technológiával épült (21 négyemeletes, 19 tízemeletes), négy hagyományos építésű (két földszintes, két egyemeletes). A társasházak a pá­lyázatok keretében legnagyobb arány­ban tetőszigetelésre és felújításra, ka­záncserére és fűtéskorszerűsítésre, homlokzat- és liftfelújításra igényeltek és kaptak támogatást, de szerepelt a pá­lyázati célok között a világítás korszerű­sítése, a csatorna-alapvezeték, a nyílás­zárók cseréje, a kaputelefon, a kémény és a szellőzővezérlés felújítása is. A népszerű nevén Panel programként ismert pályázatot, amelynek célja az iparosított technológiával épült lakóépü­letek energiatakarékos felújításának tá­mogatása, június 16-án a kerületben is kiírták. Többen is jelezték, hogy indul­nának a pályázaton, ezért a központi be­adási határidő december 30-ra, a kerü­leti határidő november 25-re módosult. A Panel program keretében az utóla­gos hőszigetelési feladatok élveztek el­sőbbséget, mint pl. az épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése. A lakóépület közvetlen környezetének felújítása, korszerűsítése csak a második lépcső lehet. A Panel Plusz Hitelprogram célja a Panel-program pályázataihoz kapcsoló­dó hitelnyújtás volt, továbbá az ilyen jel­legű korszerűsítést, felújítást eredmé­nyező tevékenységek pályázaton kívüli finanszírozása. A hitel- szerződés megkötésére decem­ber 31-ig volt lehetőség. A beadási határidőre egy tár­sasház nyújtotta be pályázatát, amit a Vagyongazdálkodási Bi­zottság támogatott 5.614.404 Ft vissza nem térítendő támogatás formájában. Ezt egészíti ki a la­kók önrésze és az állami támoga­tás. Ezzel a pályázattal a társasház 17 millió forintos felújítást tud megvalósí­tani a 60 lakásos házon. 2005-ben 21.992.000 Ft vissza nem té­rítendő támogatást és 13.641.000 Ft ka­matmentes kölcsönt ítélt meg a bizott­ság társasházak és lakásszövetkezetek felújításának támogatására az önkor­mányzati költségvetésben elkülönített 100 millió forintos keretből. Az önkormányzat a két, 100%-os ön- kormányzati tulajdonban lévő garzon­ház homlokzat-felújítását pályázta meg a Panel program keretében. Mivel eb­ben a 338 önkormányzati lakásban zöm­mel szociálisan rászoruló, roszszabb anyagi körülmények között élő lakók él­nek, nagyon fontos számukra, hogy az évről évre emelkedő fűtési költségek ne terheljék túl a már így is jelentős fűtési számlájukat. A panelfalak utólagos hőszigetelésé­vel kb. 15%-os fűtési energia-megtakarí­tás érhető el, ezt a képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat 37 millió Ft-tal támogatja. A 2005. év volt a kerület életében az első, amikor a hivatal a társasházakat je­lentős összeggel tudta támogatni az épü­letek felújításában, korszerűsítésében. A kerületi pályázatokkal kapcsolatos, a döntésen kívüli mindennemű bonyolítói feladatokat az önkormányzat megbízá­sából a Lakás-17 Vagyonkezelő Kft. (www.lakasl7.hu. 1173 Gyökér u. 20., pályázati referens: Mucsi Mária, T.: 253-0756, fax: 253-0769) végezte. (Sz.) Alexa György

Next

/
Thumbnails
Contents