Hírhozó, 2003 (13. évfolyam, 1-11. szám)

2003. január / 1. szám

OTTHON ( JOGI ROVAT ) Emelkednek az illetékdíjak 2003. január 1-jét követően emelkednek az illetékdíjak, ám a 2002-ben megkötött és a földhivatalba benyújtott szer­ződések után még a régi dyat kell űzetni. 2003. január 1-jétől valóban megnőnek az illetékterhek, emelkednek a gépjárműszer­zés, a tételes összegű állam- igazgatási eljárások, valamint a csődeljárás megindításának és a felszámolási eljárások ille­tékei, s emelkedik néhány, a lakóingatlanhoz kapcsolódó il­leték mértéke is. Magasabb illetéket kell to­vábbá fizetni a cégbíróságtól kérhető másolatok, így a cégki­vonat, a cégbizonyítvány és a cégmásolat után is. A módosított rendelkezések hatálybalépésének időpontja 2003. január elseje, ám a 2002- ben megkötött és a földhivatal­ba benyújtott szerződések után még a régi illetéktörvény ren­delkezéseit alkalmazzák. A terhek tehát nőttek, de a kedvezmények maradtak. így például hatályban marad az il­letékkedvezmény, ha valaki üres telket vásárol és vállalja, hogy négy éven belül lakóház­zal beépíti: ebben az esetben a telek vásárlása után továbbra sem kell illetéket leróni. Nem került sor az illetékren­delet 28. cikkelyének módosí­tására sem, amely szerint a la­kásépítésre és értékesítésre jo­gosult vállalkozó által épített új lakás megszerzése után nem kell illetéket fizetni, ha annak vételára a 30 millió forintot nem haladja meg. A 35. évüket be nem töltött fiatalok illeték- kedvezménye szintén megma­rad. Változás e téren, hogy amíg tavaly a vásárlás bejelen­tésével együtt kellett jelezni az illetékkedvezményre való jogo­sultságot, az idén erre az érin­tetteknek az illeték kiszabásá­nak jogerőre emelkedéséig van módjuk. Emelkednek viszont az épí­tési illetékek és nő a tulajdon­jog-változás bejegyzésének dí­ja is. Sz. r JÓ TUDNI ] Ha patkányt észlelnek! Patkányfertőzöttség észlelé­se esetén jó, ha minél előbb ér­tesítik a Bábolna Kft.-t, amely cég a fővárosi önkormányzattal karöltve végzi Budapest pat­kánymentesítését. Elérhetőségük: tel.: 432- 0412, 432-0401, 1107 Bp„ Szál­lás u. 6. E-mail: info@babolna- bio.hu. A patkánymentesítés a fővá­ros területén - mind a lakos­ság, mind az intézmények és közületek részére díjtalan! 8. osztályosok, figyelem! Az alábbi felsorolt két tanítási nyelvű középiskolák közös írás­beli felvételit rendeznek 2003. február 19-én 14 óra kezdettel. Jelentkezni lehet az általános is­kolákban kapható jelentkezési lapokon. Karinthy Frigyes Gimnázium, magyar-angol (5 éves) és ma­gyar-német (4 éves), Károlyi Mi­hály Gimnázium, magyar-spa­nyol, Kossuth Lajos Gimnázium, magyar-német, Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola, magyar­angol, Körősi Csorna Sándor Gimnázium, magyar-orosz és magyar-német, Szent László Gimnázium, magyar-olasz, Tref- fort Ágoston Kéttannyelvű Szak- középiskola, magyar-angol, Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium, ma­gyar-német, Aduhrahn Két Taní­tási Nyelvű Szakközépiskola, ma­gyar-német, magyar-angol, Bó- kay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola és Gimnázium, magyar-angol, Táncsics Mihály Gimnázium, magyar-angol. Elektort gyűlések Az elektori gyűlés helyszíne: Fő­polgármesteri Hivatal 1052 Bu­dapest, Városház u. 9-11.1. eme­leti díszterem. Időpont: szlovénján. 16., 16 óra, szlovák jan. 20., 16 óra, német jan. 23. 16 óra, horvát jan. 27. 16 óra, román jan. 28. 16 óra, szerb jan. 31.16 óra, lengyel febr. 3. 16 óra, bolgár febr. 6. 16 óra, ör­mény febr. 11.16 óra, görög febr. 14.16 óra. ( RECEPT I Pesti almás lepény Hozzávalók: a tésztához: 1 kg liszt, 10 dkg vaj, 1 tojás, tej, a töltelékhez: 15-15 dkg mandula és cukor, 20 dkg mazsola, 50 dkg alma, őrölt fahéj, vaj, porcukor. Elkészítése: A lisztből, a vaj­ból, a tojásból tejjel rétestésztát készítünk, jól kidolgozzuk és 25 cipócskát szaggatunk belőle. Fél óráig kelni hagyjuk. A durvára vágott mandulát, a mazsolát, a cukrot és kevés fahéjat összeke­verünk. A hámozott almákat vé­kony szele­tekre vág­juk. Egy la­pos pléhtá- lat vajjal bekenünk, és az egyik cipócskát a másik után szépen ki­húzzuk. A tál felett minden levelet olvasztott vajjal bekenünk és így folytatjuk, amíg nyolc levelet kihúzunk. A vágott almával kirakjuk, és a másik töltelék felét is rátesszük. Erre ismét nyolc levél tésztát teszünk, ezeket is egyenként vajjal bekenjük, aztán ismét egy sor almát és tölteléket, végül a maradék kilenc levelet. A tál szélén lecsüngő tésztát a nyújtófával le kell simítani, hogy a levelek együtt maradja­nak. A felső lapot tojásfehérjével blkenjük és finom vaníliával néhányszor beleszúrunk a tész­tába, hogy sülés közben fel ne fúvódjék. Sütőbe tesszük, és szép világosbarnára sütjük. Amikor a lepény megsült, porcukorral meghintjük, és tá­laljuk. (Fakanál, Recepttár 2002/2) Fórum a távhőről A Létminimum Alatt Élők Tár­sasága Országos Érdekképvise­leti Szervezete Budapesti Elnök­sége 2003. január 25-én 10 órai kezdettel a XV. kerületi önkor­mányzat (Rákospalota) Bocskai u. 1-3. alatti dísztermében lakos­sági fórumot rendez. Kiemelt té­ma: a Fővárosi Távhőszolgáltató Rt. (FŐTÁV Rt.), szolgáltatásá­val kapcsolatos érdekképviseleti tevékenység. KERT " Harc a babzsizsik ellen A babzsizsik az egyik legkáro­sabb bogár, amely tojásait a fej­lődőben levő babszemekbe rakja. A betakarított babban - kedvező téli körülmények között - a tojás­ból lárva fejlődik, amely a bab belsejében él, táplálkozik, bebá- bozódik, majd bogárrá alakul át. Ez belülről mintegy 2 mm átmé­rőjű lyukat rág a babszem héján és ezen át a szabadba távozik, hogy azután nyár közepén lerak­ja a tojásait. így fordul elő, hogy a háziasz- szony eltesz a kamrájába egy zacskó egészségesnek vélt szá­razbabot és amikor .előveszi, hogy bableveset készítsen belőle, megdöbbenve látja, hogy ezer­nyi, sötétszürke bogár fut széjjel a konyhában. A zsizsikkel súlyosan fertőzött babot emberi fogyasztásra nem lehet felhasználni. Csak egészséges, csávázott vető­magot szabad elvetni! Igen sike­res lehet a babzsizsik ellen véde­kezni oly módon, hogy a száraz, tisztított babszemeket fagyasztó- szekrénybe vagy mélyhűtő ládá­ba tesszük és ott -18 C fokon 48 órát át tartjuk. A melegigényes zsizsiklárvák ezen a hőmérsékleten elpusztul­nak. Hasonló módon védekezhetünk a borsó, a lencse, a lóbab és a töb­bi hüvelyes növény zsizsikfertő­ződése ellen is. (Bálint György, Mg. Kiadó, 1990.) Hóeltakarítási eszközök Azt már bizonyára minden in­gatlantulajdonos tudja, hogy a háza előtti járda takarítása az ő feladata. Hóeltakarítási eszközöket (hó­lapát) és síkosságmentesítő anyagokat (kvarchomok, zeolit) pedig többek között a következő helyeken vásárolhatnak: X., Fe­hér köz 2. (260-9119), Füredi út 74. (222-5552), XVI., Csömöri út 2-4. (405-4584).

Next

/
Thumbnails
Contents